Welvaart, meer dan winst alleen

De impact die wij hebben op de lokale, nationale en internationale economie. Dit omvat het scheppen van werkgelegenheid, het genereren van innovatie, de betaling van belastingen, versterking van lokale gemeenschappen en alle andere economische effecten.

Onze ambitie

Wij willen een toekomstgericht economisch beleid voeren. Hoe? Door gebruik te maken van strategische transformaties die onze groei aandrijven en tegelijk de lokale gemeenschappen rondom ons veerkrachtiger maken. Op die manier wil Sioen de welvaart en levenskwaliteit verbeteren in zowel stedelijke, ontwikkelde regio's als in benadeelde gebieden. Ten slotte willen we onze technische superioriteit benadrukken met certificaten en kwaliteitslabels. Dergelijke onafhankelijke beoordelingen dragen op hun beurt bij tot duurzame groei en innovatie.

Duurzame groei

Door voortdurend te focussen op spitstechnologie, nieuwe machines, automatisering en digitalisering slagen we erin de vaardigheden van onze werknemers beter te benutten. Zij krijgen minder arbeidsintensieve, repetitieve taken en meer mogelijkheden tot co-innovatie over de verschillende afdelingen heen. Met doordachte overnames creëren we toegevoegde waarde, zodat we met trots kunnen zeggen dat Sioen meer is dan de som van de verschillende delen.

Lokale wortels, deel van de gemeenschap

We werken zoveel mogelijk met lokale ondernemers: van machinebouwers en transportbedrijven tot drukkers en schilders. Alleen al in West-Vlaanderen hebben we zo'n 250 bedrijven als partner, goed voor een jaarlijkse investering van 15 miljoen euro in de regio. Maar als groep met een wereldwijde impact is onze reikwijdte onbeperkt. In elk land waar we produceren, engageren we ons actief in de lokale gemeenschap.

Als onze klanten het goed doen, doen wij dat ook

Succes voor de klant zorgt niet alleen voor retentie, maar ook voor groei. Onze klanten de juiste textieloplossing bieden, op maat gemaakt voor hun behoeften, dat is onze dagelijkse business. Wij willen dat zij groeien, succesvol zijn en hun rol in een duurzame samenleving kunnen spelen.

Duurzame ontwikkelingsdoelen

De duurzame ontwikkelingsdoelen zijn de blauwdruk voor een betere en duurzamere toekomst voor iedereen. Zij pakken de mondiale uitdagingen aan waarmee we worden geconfronteerd, waaronder armoede, ongelijkheid, klimaatverandering, milieuvervuiling, vrede en rechtvaardigheid.