Duurzame ontwikkelingsdoelen

De duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN zijn de blauwdruk voor een betere en duurzamere toekomst voor iedereen. Zij pakken de wereldwijde uitdagingen aan waarmee we worden geconfronteerd, zoals armoede, ongelijkheid, klimaatverandering, milieuverontreiniging, vrede en rechtvaardigheid.

De weg naar een duurzame wereld

De komende 15 jaar moeten 17 SDG's, gekoppeld aan 169 doelstellingen, een actieplan vormen om de mensheid uit de armoede te halen en de planeet weer op weg te helpen naar duurzaamheid.

SDG 1 - Geen armoede

Doel 1:
SDG 1 - Geen armoede

Economische groei moet inclusief zijn om duurzame banen te scheppen en gelijkheid te bevorderen.
SDG 2 - Geen honger

Doel 2:
SDG 2 - Geen honger

De voedsel- en landbouwsector biedt cruciale oplossingen voor ontwikkeling, en staat centraal bij de uitroeiing van honger en armoede.
SDG 3 - Goede gezondheid en welzijn

Doel 3:
SDG 3 - Goede gezondheid en welzijn

Het waarborgen van een gezond leven en de bevordering van het welzijn van allen op alle leeftijden is essentieel voor duurzame ontwikkeling.
SDG 4 - Kwaliteitsonderwijs

Doel 4:
SDG 4 - Kwaliteitsonderwijs

Het verwerven van kwaliteitsonderwijs is de basis voor de levensverbetering van de mensen en voor duurzame ontwikkeling.
SDG 5 - Gendergelijkheid

Doel 5:
SDG 5 - Gendergelijkheid

Gendergelijkheid is niet alleen een fundamenteel mensenrecht, maar ook een noodzakelijke grondslag voor een vreedzame, welvarende en duurzame wereld.
SDG 6 - Schoon water en sanitair

Doel 6:
SDG 6 - Schoon water en sanitair

Schoon en toegankelijk water voor iedereen is een essentieel onderdeel van de wereld waarin wij willen leven.
SDG 7 - Betaalbare en duurzame energie

Doel 7:
SDG 7 - Betaalbare en duurzame energie

Energie staat centraal bij bijna alle grote uitdagingen en kansen.
SDG 8 - Waardig werk en economische groei

Doel 8:
SDG 8 - Waardig werk en economische groei

Duurzame economische groei vereist dat samenlevingen de voorwaarden scheppen die mensen in staat stellen kwaliteitsbanen te hebben.
SDG 9 - Industrie, innovatie en infrastructuur

Doel 9:
SDG 9 - Industrie, innovatie en infrastructuur

Investeringen in infrastructuur zijn van cruciaal belang om tot duurzame ontwikkeling te komen.
SDG 10 - Ongelijkheid verminderen

Doel 10:
SDG 10 - Ongelijkheid verminderen

Om ongelijkheden te verminderen, moet het beleid universeel zijn, met aandacht voor de behoeften van kansarme bevolkingsgroepen.
SDG 11 - Duurzame steden en gemeenschappen

Doel 11:
SDG 11 - Duurzame steden en gemeenschappen

Er moet een toekomst komen waarin steden kansen bieden voor iedereen, met toegang tot basisdiensten, energie, huisvesting, vervoer en meer.
SDG 12 - Verantwoorde consumptie en productie

Doel 12:
SDG 12 - Verantwoorde consumptie en productie

Verantwoorde consumptie en productie.
SDG 13 - Klimaatactie

Doel 13:
SDG 13 - Klimaatactie

Klimaatverandering is een wereldwijde uitdaging die iedereen, overal ter wereld, aangaat.
SDG 14 - Leven in het water

Doel 14:
SDG 14 - Leven in het water

Een zorgvuldig beheer van deze essentiële mondiale bron is een essentieel kenmerk van een duurzame toekomst.
SDG 15 - Leven op het land

Doel 15:
SDG 15 - Leven op het land

Duurzaam bosbeheer, bestrijding van woestijnvorming, stopzetting en ombuiging van bodemaantasting, stopzetting van het verlies aan biodiversiteit.
SDG 16 -Vrede, veiligheid en sterke publieke diensten

Doel 16:
SDG 16 -Vrede, veiligheid en sterke publieke diensten

Toegang tot de rechtbank voor allen, en het opbouwen van doeltreffende, aansprakelijke instellingen op alle niveaus.
SDG 17 - Partnershap om doelstellingen te bereiken

Doel 17:
SDG 17 - Partnershap om doelstellingen te bereiken

Het wereldwijde partnerschap voor duurzame ontwikkeling nieuw leven inblazen.