Mede-oprichting en lidmaatschap van Circletex

We zijn lid van Circletex

Sioen is een trots medeoprichter en actief lid van Circletex, een vereniging die onderzoek doet naar systemen om textielrecyclage te optimaliseren en textiel te hergebruiken.

Circletex omschrijft haar missie als volgt : Wij willen met alle spelers in de keten van bedrijfskleding, beschermkleding en textiel onderzoeken of er een systeem kan worden opgezet waarbij het ingezamelde afgedankte textiel uit deze stromen kan worden teruggewonnen, hergebruikt of gerecycled.

In een circulaire economie worden tal van strategieën toegepast om materialen en producten in de economie op een zo hoogwaardig mogelijke manier te blijven gebruiken. Ze worden gerepareerd, hebben een hoge tweedehandswaarde, zijn opwaardeerbaar en kunnen gemakkelijk uit elkaar worden gehaald en tot nieuwe producten worden verwerkt. De geselecteerde materialen zijn gerecycleerd of bio-based bij conceptie en zijn recycleerbaar of biologisch afbreekbaar op het einde van de levensduur.

Sioen is er trots op pionier te zijn als een van de oprichters van deze revolutionaire vereniging die circulariteit centraal stelt in haar mission: "Het bevorderen/faciliteren en monitoren van circulaire economie verplichtingen met betrekking tot de selectieve inzameling van alle producten gemaakt met textiel".

Circletex streeft naar het vergemakkelijken van:

  • de relaties/samenwerking tussen eindgebruikers, dienstverleners, fabrikanten & andere belanghebbenden
  • de selectieve inzameling, sortering en valorisatie van pre-consument textielstromen (fabricageresiduen, onverkochte producten, ...), post-consument textielstromen (gebruikte producten, afgedankte producten, ...)

Daarbij is bevorderen van productonderhoud/levensduurverlenging, hergebruik/reparatie en upgrading en recycling van grondstoffen met volledige circulariteit als toekomstig doel.