Sioen's CO2-voetafdruk

We berekenen jaarlijks onze CO2-voetafdruk om te zien waar het beter kan en hoe we de ecologische voetafdruk kunnen verkleinen.

Wij berekenen jaarlijks onze CO2 voetafdruk

De jaarlijkse berekening van onze ecologische voetafdruk maakt het mogelijk om de evolutie van onze CO2-uitstoot en -prestaties "op de voet" te volgen. Op basis van deze analyse kunnen wij nagaan op welke punten verbetering nodig is om onze CO2-voetafdruk te verkleinen.

De totale ecologische voetafdruk van Sioen bedroeg in 2020 34 830 tCO2e voor directe emissies (scope 1 & scope 2) met 5 912 tCO2e voor upstream emissies van fossiele brandstoffen en elektriciteitsverliezen (scope 3).

Aardgas is de grootste emissiebron (83%; 28 894 tCO2e), gevolgd door elektriciteitsverbruik (14%; 4 748 tCO2e). De emissies in verband met mobiliteit (brandstof voor bedrijfswagens en vorkheftrucks) blijven beperkt tot 3%.

De Coating divisie vertegenwoordigt het grootste deel van de emissies van Sioen (90% van de directe emissies) en 63.5% van de omzet van de groep.

Wanneer we kijken naar de emissies per divisie, zien we in alle divisies een daling ten opzichte van 2019.

Binnen de coating divisie is er een daling van de totale uitstoot, ondanks de overname eind 2019 van een Frans coating bedrijf, verantwoordelijk voor 2 850t CO2 directe uitstoot op jaarbasis.

Enerzijds werd in Duitsland geïnvesteerd in CO2-compensatie, ten belope van 1 675 tCO2.

Voorts blijft het aandeel van groene elektriciteit toenemen. In 2020 was 79% van alle aangekochte elektriciteit van groene oorsprong.

De jaarlijkse berekening van onze koolstofvoetafdruk maakt het mogelijk om de evolutie van onze CO2-uitstoot en -prestaties op de voet te volgen. Dankzij het aandeel groene stroom dat steeg van 3 naar 77% en inspanningen op alle niveaus, daalde de directe uitstoot per VTE en per productievolume aanzienlijk sinds 2017.