Febelsafe lidmaatschap

Febelsafe

Wij zijn lid van Febelsafe, de Belgische beroepsfederatie van fabrikanten, distributeurs en dienstverleners inzake veiligheid en welzijn.

Federatie

Febelsafe is de Belgische beroepsfederatie van fabrikanten, distributeurs en dienstverleners inzake veiligheid en welzijn.

Febelsafe-leden zijn bedrijven/organisaties die elk één of meerdere vertegenwoordigers afvaardigen om deel te nemen aan Febelsafe-activiteiten: vergaderingen, workshops, netwerkevenementen, seminaries, enz.
De leden ondertekenen een charter en een huishoudelijk reglement en ontvangen een Febelsafe certificaat na betaling van hun lidgeld.

Missie

  • Een voortrekkersrol spelen door kennis en informatie over veiligheid en welzijn over te dragen aan alle stakeholders.
  • Sensibiliseren en de noodzaak van welzijn promoten, zowel op het werk als in de vrije tijd.
  • Bijdragen tot en naleven van de reglementering over veiligheid en welzijn en toezien op de correcte toepassing ervan.
  • De professionele deskundigheid in de sector bevorderen.
  • Het forum zijn tussen de gebruiker, de bedrijfswereld, de nationale autoriteiten en de ESF (European Safety Federation).