Sioen apparel heeft ISO 140001 certificaten

Door ISO 14001-gecertificeerd te zijn, kunnen onze klanten er zeker van zijn dat wij over een milieubeheersysteem beschikken dat onze impact op het milieu vermindert. Dit draagt onder andere bij aan het bereiken van de doelen die zijn gesteld in SDG 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, en 17 van de sociale ontwikkelingsdoelen van de VN.

ISO 14001, milieubeheersysteem

ISO 14001 is de internationale norm voor de invoering van een milieubeheersysteem (EMS) en is een praktisch instrument om bedrijven hierbij te helpen. Door deze norm als leidraad te gebruiken, leggen wij de basis voor een voortdurende verbetering van de milieuprestaties binnen onze organisatie. Op die manier dragen we bij tot de bescherming van onze natuurlijke rijkdommen en werken we tegelijk aan milieudoelstellingen.

ISO 14001, een definitie

ISO 14001 is de internationaal overeengekomen norm waarin de vereisten voor een Milieubeheersysteem (EMS) zijn vastgelegd. Het helpt ons onze milieuprestaties te verbeteren door een efficiënter gebruik van hulpbronnen en vermindering van afval, waardoor we een concurrentievoordeel behalen en het vertrouwen van belanghebbenden winnen. (bron)

ISO 14001 beschrijft de procedures die moeten worden gevolgd om in bedrijven een strategie voor milieubeheer te ontwikkelen. Bedrijven die een strategie implementeren om hun milieu-impact te verminderen, worden begeleid en kunnen "ISO 14001-gecertificeerd" worden als ze de normen volgen die in de norm worden aangegeven.

ISO 14001 heeft 2 doelstellingen:

 • Een kader geven voor doeltreffend milieubeheer
 • Werken als een officiële erkenning

Het basisprincipe van de ISO-normen van PDCA wordt ook toegepast in deze ISO 14001-norm. Het is een zoektocht naar continue verbetering, in opeenvolgende cycli, volgens het vierstappenproces (Plan, Do, Check, Act).

Waarom Sioen koos voor een ISO 14001 audit en certificering

In de MVO-wereld werkt de ISO 14001-certificatie als een garantie voor de kwaliteit van de milieubeheersystemen. Wanneer een bedrijf gecertificeerd is, weet men dat het over de juiste procedures** beschikt om de milieu-impact te meten, te verminderen en te beheren.

Voor Sioen is het behalen van een ISO 14001 certificatie een bevestiging dat we op de goede weg zijn. Het is een nuttig instrument om geloofwaardigheid toe te voegen, door aan te tonen dat onze producten voldoen aan de milieubeschermingsverwachtingen van onze klanten. Voor sommige openbare aanbiedingen is de ISO 14001-certificering vaak een wettelijke of contractuele vereiste.

Bovenal helpt het ons om onze milieu-impact te verminderen. Het milieubeheersysteem helpt ons om afval te verminderen, efficiënter met hulpbronnen om te gaan en de kosten van afvalbeheer te verlagen.

ISO 14001 is een van de populairste normen ter wereld. Uit studies blijkt dat bedrijven die ISO 14001-certificering toepassen concurrerender en efficiënter zijn, meer contracten binnenhalen en hogere winsten behalen (bron).

De volledige waardeketen

In tegenstelling tot sommige andere bedrijven, die enkel een merk in handen hebben (sales & marketing) en de rest uitbesteden, beheert Sioen de volledige waardeketen. Wij zijn verantwoordelijk voor:

 • Onderzoek en Ontwikkeling;
 • Productontwikkeling en Design;
 • Stalendienst;
 • CE/ISO/... certificatie;
 • Productie-instructies (Bill of Material, Bill of Works, CAD patronen, stalenmonsters en instructietekeningen);
 • Leveranciersselectie, grondstoffen en inkoop;
 • Laboratorium- en kwaliteitscontrole van grondstoffen en afgewerkte producten;
 • Operaties inclusief grondstoffen en capaciteitsplanning;
 • Productie in onze eigen werkplaatsen;
 • Magazijn en logistiek;
 • Verkoop en marketing.

Het is relatief eenvoudig om het ISO14001 certificaat te behalen voor een handelaar, detailhandelaar of een bedrijf dat productie uitbesteedt. Bij Sioen echter is ons hoofdkantoor ISO 14001 gecertificeerd, maar daarnaast zijn onze productievestigingen ook afzonderlijk ISO 14001 gecertificeerd.

De ISO 14001 certificaten van onze productievestiging in Roemenië (SioRom) en onze vestiging in Finland (Sioen Ballistics Oy) vindt u in de downloads sectie.

ISO 14001 verhoogt onze bedrijfsprestaties

ISO 14001 certificatie vergt nogal wat investering van ons bedrijf. Het vereist tijd, geld, externe experts, focus en prioriteit. De voordelen vanuit milieuoogpunt zijn natuurlijk groot. Bij Sioen zijn we er ook in geslaagd onze algemene bedrijfsprestaties te verhogen. ISO 14001 gecertificeerd zijn, verhoogt onze merkreputatie en laat ons toe ons netwerk uit te bouwen bij klanten, leveranciers en verkopers.

Anderzijds helpt ISO 14001 ons bij het verlagen van de kosten op verschillende niveaus, zoals energiekosten, afvalbeheer, grondstofkosten en zelfs logistiek.

Tenslotte, ISO 14001 worden, stimuleert het engagement van alle Sioen medewerkers en dwingt ons om als een team te handelen.

Wederkerigheid

Bij Sioen vragen we dezelfde garanties (ISO 14001 of gelijkwaardig) aan onze leveranciers en andere actoren in de waardeketen. Meer en meer bedrijven en overheden, vooral in Europa, vragen aan hun leveranciers om een ISO 14001 certificaat te behalen om met hen te kunnen samenwerken. Wij zijn een van hen. Dit is ook het geval op de overheidsmarkten, waar gemeenschappen omwille van hun strategieën voor duurzame ontwikkeling meestal milieucertificaten eisen bij grote aanbestedingen. ISO 14001 wordt een sleutel om toegang te krijgen tot bepaalde markten en om contracten te krijgen en/of te behouden.