LSAA membership

LSAA

Sioen is lid van de LSAA, dat staat voor "Lightweight Structures Association Australia".

LSAA

The Lightweight Structures Association is een non-profit, autonome, interdisciplinaire groep van belangstellenden op het gebied van lichtgewicht constructies. Hoofdzakelijk werkzaam in Australië en Nieuw-Zeeland is het basisdoel van deze beroepsvereniging het bevorderen van de juiste toepassing van lichtgewicht constructies, hun ontwerp, fabricage, constructie en materialen en het stimuleren van de ontwikkeling van deze en andere aspecten die essentieel zijn voor lichtgewicht constructies.

Doelstellingen

De doelstellingen van de beroepsvereniging zijn:

  • Zich te vestigen als een referentieorgaan op het gebied van lichtgewicht constructies;
  • Het verzamelen en verspreiden van informatie op het gebied van haar leden, het stimuleren van de uitwisseling van informatie tussen leden en belangstellenden, door middel van publicaties en het organiseren van bijeenkomsten, seminars en conferenties;
  • Het bevorderen van de juiste toepassing van lichtgewicht constructies;
  • Het bijdragen aan de implementatie van geschikte richtlijnen voor het ontwerp, de analyse, fabricage, constructie en toepassing van lichtgewicht constructies;
  • Stimuleren van onderzoek en ontwikkeling op dit gebied;
  • Het onderhouden van contacten met internationale instellingen en groepen om de technologie en informatie te actualiseren;
  • Het promoten van de diensten en producten van de leden; en
  • Het verstrekken van educatieve middelen aan professionals en studenten in architectuur en engineering.