"Innoveren om te beschermen" vertaald in duurzame producten

Bijdragen aan duurzame consumptie en productie begint met de productie van duurzame producten die een positieve impact hebben op het leven van mensen en bedrijven. Duurzame producten zijn een win-winsituatie voor iedereen.

Onze ambitie

Het is onze ambitie om steeds met creatieve en innovatieve oplossingen te komen om de uitdagingen van de samenleving aan te pakken, pionierswerk te verrichten in afstembare biologisch afbreekbare garens en stoffen, nieuwe bedrijfsmodellen die circulariteit mogelijk maken en voortdurend investeren in duurzame procesverbeteringen. We willen producten maken die de leefbaarheid van steden en de gezondheid van burgers verbeteren. We willen bijdragen aan de productie van hernieuwbare energie, door stoffen en kledingstukken te leveren voor de bouw van de installaties die deze opwekken.

Duurzame producten produceren

We zijn vastbesloten om duurzame producten te produceren. Hierbij houden we rekening met de volledige milieuprestatie van onze producten via een levenscyclusanalyse. Van grondstof, over ontwerp, fabricage, verpakking, distributie, gebruik van het product, tot het product uiteindelijk wordt afgedankt en verwerkt om te eindigen als grondstof voor andere levenscycli van het product.

Producten voor hernieuwbare energie

We willen stoffen en kledingstukken produceren en verder ontwikkelen die de productie (opslag en distributie) van hernieuwbare energie mogelijk maken uit bronnen zoals zonlicht, wind, regen, enz. Daarnaast produceren we producten die o.a. de hittestress in steden verminderen, onze wegen en transport verbeteren, onze auto's ecologischer maken en die mensen beschermen tegen virussen.

Investeren in innovatie

Wij zijn vastbesloten verder te investeren in productinnovatie met betrekking tot alle aspecten van duurzaamheid en zowel de ecologische, sociale als economische voordelen te vergroten. Onze innovatieve producten beschermen de volksgezondheid en het milieu gedurende hun hele levenscyclus, vanaf de winning van de grondstoffen tot de uiteindelijke verwijdering.

Duurzame ontwikkelingsdoelen

De duurzame ontwikkelingsdoelen zijn de blauwdruk voor een betere en duurzamere toekomst voor iedereen. Zij pakken de wereldwijde uitdagingen aan waarmee wij worden geconfronteerd, zoals armoede, ongelijkheid, klimaatverandering, milieuverontreiniging, vrede en rechtvaardigheid.