Sioen biedt duurzamere producten aan en zoekt biogebaseerde en biologisch afbreekbare alternatieven

Sioen steekt veel energie in duurzame producten en processen. We willen de opwarming van de aarde tegengaan (SDG 13) door te zorgen voor duurzame consumptie- en productiepatronen, zoals gesteld in SDG 12. Met onze biogebaseerde en biologisch afbreekbare oplossingen, helpen we ook SDG's 14 en 15 te realiseren.

Biogebaseerde en biologisch afbreekbare Sioen oplossingen

Onze R&D afdeling werkt momenteel aan biogebaseerde en biologisch afbreekbare garens en weefsels. Dit onderzoek ligt in het verlengde van de lopende R&D-projecten en operationele acties voor duurzame productie. Wij streven ernaar duurzame textielproducten te produceren die tijdens alle fasen van hun levensduur een beperkte impact hebben op het milieu. Tijdens het productieproces gebruiken we zoveel mogelijk hernieuwbare en/of duurzame materialen.

Waarom

Om de opwarming van de aarde (SDG 13) tegen te gaan, werken regeringen, industrieën en overheden over de hele wereld aan het vinden van duurzamere alternatieven voor de huidige producten en productieprocessen. Het is algemeen bekend dat het erg lang duurt voordat plastic zakken en flessen, sigarettenfilters, enz. zijn afgebroken. Ze komen uiteindelijk vaak in zee terecht, in plaats van aan land te worden ingezameld en gerecycleerd. Elk jaar komt meer dan 8 miljoen ton afval in onze zeeën en oceanen terecht, wat schadelijk is voor meer dan 800 soorten. Als we doorgaan met het dumpen van voorwerpen zoals flessen, boodschappentassen en bekers, zoals we nu doen, zullen de oceanen tegen 2050 meer plastic massa dragen dan vis. Ongeveer 80% van alle vervuiling in zeeën en oceanen is afkomstig van activiteiten op het land.

Een duurzame oplossing

Bert Groenendaal, R&D Projectcoördinator bij Sioen vertelt dat "het R&D team in 2019 mogelijke projecten voor de komende jaren heeft besproken, rekening houdend met wat de maatschappij verwacht van de sector en wat wij als producent kunnen doen. Het nummer één thema waar we aan wilden werken was biogebaseerde en biologisch afbreekbare materialen."

Er werd een specifieke taskforce opgericht. In slechts 1 jaar tijd zijn ze aan de slag gegaan met vier verschillende projecten rond biomaterialen. Die projecten lopen nog steeds en meerdere mensen van onze R&D afdeling houden zich met dit onderwerp bezig.

Biobased en biologisch afbreekbaar

Er zijn twee verbindingen in biomaterialen: biogebaseerd en biologisch afbreekbaar. Biogebaseerd verwijst naar de oorsprong van het materiaal, terwijl biodeerbaar of biologisch afbreekbaar betrekking heeft op het levenseinde van het materiaal.

Biogebaseerd betekent dat het materiaal of product (ten minste gedeeltelijk) afkomstig is van biomassa. Biomassa die wordt gebruikt voor het maken van bioplastics is meestal afkomstig van planten zoals maïs, suikerriet of bomen.

Biologisch afbreekbaar betekent dat een product wordt afgebroken tot natuurlijke elementen (kooldioxide en water) onder invloed van micro-organismen zoals bacteriën en schimmels.

Onderstaande figuur toont de vier segmenten waarin kunststoffen kunnen worden onderverdeeld. Zoals in de figuur te zien is, is PLA bijvoorbeeld een biomateriaal dat gebaseerd is op hernieuwbare grondstoffen die onder bepaalde omstandigheden biologisch afbreekbaar zijn. Vervolgens zijn de bekende synthetische kunststoffen op oliebasis en niet-biologisch afbreekbare polymeren, zoals polyvinylchloride (PVC), polypropyleen (PP) en polyester (PES).

Onze projecten

Wij streven ernaar om al ons technisch textiel duurzamer te maken. "Het idee is om het gebruik van zuivere kunststoffen op basis van aardolie af te bouwen en met tijd te vervangen door biogebaseerde polyesters zoals PLA, dat wordt gewonnen uit maïs of suikerriet. Waar biogebaseerde alternatieven geen optie zijn, kijken we verder naar recyclage en het gebruik van gerecycleerde grondstoffen", zegt Bert Groenendaal. We onderzoeken welke toepassingen duurzamer kunnen worden en hoe we uiteindelijk deze bio-variant kunnen maken die 100% biogebaseerd is en bovendien onder bepaalde voorwaarden biologisch afbreekbaar.

Vlaamse en EU projecten

Ons R&D departement is momenteel betrokken bij o.a. volgende projecten, zowel op Vlaams niveau als op EU-niveau.

Tune2Bio is een Vlaams project dat een manier zoekt om de kennis en expertise te ontwikkelen die nodig is om de biodegradeerbaarheid van polyesters te tunen door fysische en chemische modificatie van polymeren. Bert Groenendaal: "Sommige producten moeten niet meteen biologisch afbreekbaar zijn. Soms willen we dat dit pas na bijvoorbeeld 5 of 10 jaar gebeurt. We zijn op zoek naar een manier om een timer op dit proces te zetten."

Volgens de "Blauwe Cluster" zal het Coastbusters 2.0 project "de beste ontwerpen voor optimale rifgroei analyseren en op maat gemaakte duurzame concepten, beste-praktijknormen en duurzame producten voor door de natuur geïnspireerde kustbeschermingssystemen creëren". Coastbusters is een publiek-privaat partnerschap tussen DEME, eCoast, Jan De Nul, ILVO en Sioen Industries.

Ten derde, BionTop is een EU-project waar Sioen bij betrokken is, en we streven ernaar om "nieuwe bio-copolymeren, compounds, bio-composieten en coatings te ontwikkelen en te verwerken tot een reeks recycleerbare, herbruikbare en/of composteerbare producten.

Op weg naar het bereiken van de SDG's

De duurzaamheidsprojecten waaraan Sioen deelneemt, dragen bij tot "het verzekeren van duurzame consumptie- en productiepatronen", zoals gesteld in SDG 12. Met de productontwikkelingen waar we momenteel aan werken, willen we doel 12.2 bereiken, waarin staat dat we "het duurzaam beheer en efficiënt gebruik van natuurlijke hulpbronnen" willen realiseren tegen 2030.

Met deze actie helpen we ook SDG 13 ("Onderneem dringende actie om klimaatverandering en de gevolgen daarvan tegen te gaan"), 14 ("Behoud en duurzaam gebruik van de oceanen, zeeën en mariene hulpbronnen ten behoeve van duurzame ontwikkeling") en 15 ("Bescherm, herstel en bevorder duurzaam gebruik van terrestrische ecosystemen, duurzaam beheer van bossen, bestrijd woestijnvorming, en stop en keer de bodemdegradatie en het verlies aan biodiversiteit") te realiseren.