ESG-verslag

Bij Sioen is Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen - alle acties die we ondernemen om een positieve invloed te hebben op de wereld - een bron van innovatie, concurrentievoordeel en waardecreatie voor alle stakeholders. We rapporteren dan ook over KPI's die zijn vastgelegd in 5 rapporteringspijlers.

ESG-rapportering bij Sioen

ESG rapportering is zeer belangrijk bij Sioen. De voorbije jaren kon je dit soort informatie terugvinden in ons jaarverslag en in ons CSR manifest. Aangezien we niet langer beursgenoteerd zijn, publiceren we een specifiek ESG-rapport dat informatie bevat over Environmental, Social en Governance onderwerpen.

Wat

We kozen voor een rapporteringsaanpak vanuit verschillende invalshoeken, waarbij we alle duurzaamheidsinspanningen organiseren in 5 hoofdpijlers

Waarom

Er is natuurlijk het grotere plaatje en het feit dat we willen opereren als goede burgers, rekening houdend met de eisen van onze stakeholders. Maar naast deze altruïstische redenen, zijn er ook talloze voordelen voor ons als bedrijf. Rapportering en vooral actie op het vlak van duurzaamheid versterkt ons imago, stimuleert onze mensen, is aantrekkelijk voor sollicitanten, doet ons ook economische opportuniteiten detecteren, helpt ons meer openbare aanbiedingen binnen te halen en verlaagt mogelijk onze rentevoet voor leningen.

Hoe

Er zijn vandaag zoveel verschillende rapporteringsstandaarden beschikbaar, dat het moeilijk is om door de bomen het bos te zien. Wij baseren ons ESG-rapport op 7 standaarden en richtlijnen. We gebruiken de triple bottom line en de VN SDG's (Sustainable Development Goals) als leidraad bij onze activiteiten, onze besluitvorming en het stellen van prioriteiten. Onze acties worden vertaald in certificaten, audits, lidmaatschappen en awards.

Prioriteiten

Wij geloven sterk in het gezegde "Je focus bepaalt je realiteit". We veranderen voortdurend, van de manier waarop we grondstoffen gebruiken en afval beheren, tot de manier waarop we vergaderen en reizen. Daarom hebben we enkele uitdagingen gekozen die extra aandacht krijgen. We hebben een gevoel van urgentie ingesteld om deze geselecteerde reeks duurzaamheidsthema's aan te pakken.

U kunt het volledige ESG-rapport downloaden in de downloadsectie hieronder.