Bestrijding van de opwarming van de aarde door 50.000 hectare te helpen herbebossen

Ondersteuning van organisaties die de ecologische en sociale situatie verbeteren en tegelijkertijd de opwarming van de aarde tegengaan, is verankerd in onze MVO-benadering. Faja Lobi is een van die organisaties.

Sioen steunt Faja Lobi in herbebossing

Sioen steunt de NGO Faja Lobi in de strijd tegen de opwarming van de aarde door herbebossing van grote gebieden in Congo. Daarnaast dragen hun educatieve, economische en gezondheidsprogramma's bij tot de heropbouw van de burgermaatschappij. Het doel van Faja Lobi is om in de nabije toekomst 50 000 hectare te herbebossen. Congo heeft het op één na grootste aaneengesloten regenwoud ter wereld. Behoud en herstel zijn dus essentieel. Voor het land. Voor onze wereld.

Sioen steunt de NGO Faja Lobi die de ecologische en sociale situatie in de Democratische Republiek Congo wil verbeteren.

Turbulente situatie

De bevolkingsgroei zet de natuurlijke rijkdom van de wereld zwaar onder druk. In Congo veroorzaakt vooral de overexploitatie door de landbouw een ernstige degradatie van bodem en vegetatie. Bovendien overspoelt de menselijke uitstroom uit de dorpen, de steden. In die steden ontbreekt het aan de nodige infrastructuur, werkgelegenheid en overheidssteun om deze toevloed van mensen op te vangen. Een turbulente situatie dus, die grote problemen veroorzaakt voor de lokale economie en de leefomgeving. Uiteindelijk leidt dit tot conflicten over landgebruik en werkt het ernstige vormen van corruptie in de hand.

Stedelijk en landelijk

In stedelijke gebieden dragen de culturele, educatieve, economische en gezondheidsprogramma's van Faja Lobi bij aan de wederopbouw van de burgermaatschappij.

In plattelandsgebieden gaat ons herbebossingsprogramma de uitdaging aan om de natuurlijke omgeving te herstellen. Met een solide herbebossings- en agrobosbouwprogramma gaat Faja Lobi bewust de strijd aan tegen klimaatverandering.

Jürgen Heytens, oprichter en bezieler van Faja Lobi: "2020 was een moeilijk jaar voor ons. Door COVID-19 vielen onze vaste inkomsten uit onze horecazaak in Gent stil, we hadden een bosbrand op een van onze terreinen, we moesten dure invoerrechten betalen na een lange slepende administratie om als ngo belastingvrij te mogen importeren, en dan was er ook nog eens een huisbrand waar ik woonde."

Het is inspirerend en hartverwarmend hoe Jurgen en zijn team op al die grote tegenslagen hebben gereageerd: "We hebben ook heel hard gewerkt en het is ons gelukt om 2700 ha bos aan te planten (zelfs de bosbranden zijn volledig herplant). In 2021 bouwen we ons huis op en breiden we het stadsproject en de herbebossing verder uit."

Mensen centraal

"We huren lokale mensen in om onze doelen te bereiken" benadrukt oprichter Jürgen Heytens. "Dat is een groot verschil met andere ngo's, die vooral westerse arbeiders in dienst hebben om hun projecten te realiseren."

Momenteel werken 580 lokale arbeiders mee aan het herbebossingsproject. Ongeveer 80% van het budget van FajaLobi gaat naar het welzijn van de arbeiders. Dit omvat salarissen betalen, maaltijden voorzien en studiebeurzen voor de lokale jeugd aanbieden.

Jürgen Heytens: "Steun bieden aan de lokale gemeenschap is een van de meest fundamentele waarden van onze organisatie. De aankoop van tractoren en andere machines wordt bewust vermeden, zodat we zoveel mogelijk mensen een inkomen kunnen verschaffen. Bovendien helpt de organisatie bij de planning en financiering van noodzakelijke infrastructuur, wat al resulteerde in de bouw van een ziekenhuis, een timmerwerkplaats, een internetcafé en een restaurant.

Ambitieuze plannen

Ondanks de tijdelijke tegenslag in 2020 zijn de plannen van Faja Lobi zeer ambitieus. Jürgen Heytens: ",,Het doel van Faja Lobi is om in de nabije toekomst 50.000 hectare bij Idiofa te herbebossen. Die nieuwe bossen zullen worden aangeplant in de buurt van de savannehooglanden van Idiofa. De herbebossing van die gebieden zal verdere verwoestijning van de regio voorkomen. Doordacht bosbeheer en doelbewuste houtkap zullen in de toekomst (periode 50 - 80 jaar) verantwoorde houthandel mogelijk maken. Door nieuw bos aan te leggen (kappen) neemt de druk op het oerbos van Congo af. Uiteindelijk zijn het die kostbare bossen die de meeste bescherming nodig hebben."

De bijdrage van Sioen

De kosten om één hectare bos te laten groeien door Faja Lobi bedragen €220 / $250. Drie jaar bosonderhoud kost €280 / $320. Dit resulteert in een totale kostprijs van €500/ha ($570/ha).

Michele Sioen, CEO van Sioen Industries: "Deze organisatie helpen was een no-brainer. Hun doel, aanpak en resultaat past volledig in onze visie om van deze wereld een betere plek te maken. Wij zetten ons in om de doelstellingen van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties te helpen realiseren. Klimaatacties ondernemen (SDG 13), beter leven op het land (SDG 15), geen armoede (SDG 1) en geen honger (SDG 2), 4 SDG's die we ter harte nemen."

Omdat de NGO veel materialen, kledingstukken en apparatuur nodig heeft, koos Sioen ervoor om goederen te doneren die direct bruikbaar zijn tijdens het planten en cultiveren van bossen:

  • Vijverfolies om wateropvangbekkens te maken.
  • Tarp om schuilplaatsen te maken en om materiaal te bedekken.
  • Kleding die beschermt tegen de regen en die de arbeiders droog houdt.
  • Kettingzaagkledij.

Sioen is trots om samen met Faja Lobi te werken aan een hoopvolle toekomst!