Sioen tekent Green Deal

Door de Green Deal te ondertekenen en ernaar te handelen, dragen we rechtstreeks bij aan de verwezenlijking van de doelstellingen van SDG's 9, 11 en 15.

Green deal

Als één van de eerste bedrijven in Vlaanderen, België, ondertekende Sioen de Green Deal, een overeenkomst tussen de overheid en ons bedrijf om samen groene projecten te realiseren. We zijn enthousiast over deze Green Deal omdat het precies in ons straatje past om klimaat- en milieu-uitdagingen om te zetten in opportuniteiten.

Wat is de Green Deal?

Een Green Deal is een vrijwillige overeenkomst tussen (private) partners en de Vlaamse overheid om samen een groen project op te starten. Er worden milieudoelstellingen nagestreefd die hand in hand gaan met een verhoogde concurrentiekracht en een goed bedrijfsbeheer. De overeenkomst bevat een duidelijke rolverdeling, een beschrijving van de verwachte resultaten, de daaraan gekoppelde acties en het tijdsschema.

De Green Deal is een inspanningsverbintenis, waarbij alle partijen zich engageren om te doen wat in hun vermogen ligt om het project te realiseren.

Sioen Green Deal realisaties

Sioen ondertekende de Green Deal van het Vlaamse Departement Leefmilieu. Als gevolg van deze keuze hebben we de tuinen rond onze hoofdzetel heraangelegd. Zo planten we onder meer meer inheemse klimaatadaptieve soorten, voegen we bloemenweides en GreenTecStyle® levende muren toe.

Biodiversiteit

Bij Sioen zetten we hoog in op biodiversiteit. Diversiteit tout court. Onze mensen, met een veelheid aan nationaliteiten, geslachten en overtuigingen, produceren een veelheid aan producten voor de meest uiteenlopende toepassingen. U zegt het maar, wij hebben het. En daarmee bedoelen we textieloplossingen op maat van uw behoeftes; of het nu gaat om garens, vezels, geweven of niet-geweven stoffen, gecoat of ongecoat en zelfs professionele beschermende kleding, pigmentpasta's en inkten.

Met dit principe in het achterhoofd is het niet verwonderlijk dat we ook streven naar diversiteit op en rond onze industriële gebouwen en terreinen. Waar we kunnen, creëren we groene zones, planten we bomen en wilde tuinen in verborgen hoekjes en leggen we zelfs kleine vijvers aan om insecten en wilde dieren aan te trekken.

We zaaien zelfs een bloemenmengsel waar bijen, vlinders en andere insecten dol op zijn. Hoewel dit een klein initiatief is met een lokaal effect, is het toch heel belangrijk als je weet dat meer dan 75% van de bloemen door bijen wordt bestoven en dat ongeveer 70% van alles wat op ons bord terechtkomt rechtstreeks (fruit, groenten, oliën, ...) of onrechtstreeks (voedergewassen voor vee) van die bestuiving afhangt.