Sioen steunt de mensenrechten via de SDG's

Bij Sioen zetten we ons in om vooruitgang te boeken op het vlak van de SDG's en dat impliceert ook mensenrechten. Mensenrechten en de SDG's zijn twee zijden van dezelfde medaille. Meer dan 90 procent van de doelstellingen van de SDG's komen overeen met mensenrechtenverplichtingen. We gebruiken de SDG-HR-tabel van het OHCHR als baken in onze activiteiten.

Sioen zet zich in voor de SDG's en de mensenrechten

Bij Sioen zetten we ons in om vooruitgang te boeken op het vlak van de SDG's en dat impliceert dat we vooruitgang boeken op het vlak van onze mensenrechtenverplichtingen. Mensenrechten en de SDG's zijn twee zijden van dezelfde medaille. Meer dan 90 procent van de doelen en doelstellingen van de SDG's komen overeen met mensenrechtenverplichtingen..

Mensen staan centraal

Bij Sioen staan mensen centraal. Of het nu onze klanten zijn of onze medewerkers, mensen maken het verschil en wij engageren ons om voor en samen met hen het verschil te maken. Deze "familie" -waarden en visie, resulteert in het feit dat mensenrechten centraal staan in onze SDG implementatie.

OHCRH: Bureau van de Hoge Commissaris van de Verenigde Naties voor Mensenrechten

We gebruikten de richtlijnen van de OHCRH (zie pdf en link hieronder) als checkbox voor de implementatie van ons wereldwijde HR beleid. Het Bureau van de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten (UN Human Rights) is de belangrijkste VN-entiteit op het gebied van de mensenrechten. Zij vertegenwoordigen het engagement van de wereld voor de bevordering en bescherming van het volledige scala van mensenrechten en vrijheden die zijn vastgelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.

Bevorderen en beschermen van alle mensenrechten

Wij erkennen de OHCRH en aanvaarden dat zij zich objectief uitspreekt over schendingen van de mensenrechten en de normen helpt opstellen die worden gebruikt om de vooruitgang op het gebied van mensenrechten wereldwijd te evalueren.

Help mensen mondiger te maken

Wij erkennen en steunen de OHCRH om onderzoek, onderwijs en pleitbezorgingsactiviteiten uit te voeren en bij te dragen tot een verhoogd bewustzijn en engagement van de internationale gemeenschap en het publiek inzake mensenrechtenkwesties. Zo worden mensen in staat gesteld om hun rechten op te eisen.