Dimension-Polyant, onderdeel van de Sioen Groep, voldoet aan de ISO 50001 normen

Dimension-Polyant's naleving van de ISO 50001-normen is gericht op het behalen van de targets gezet in SDG's 7, 9 en 13.

ISO 50001

ISO 50001 is een internationale norm die is opgesteld door de Internationale Organisatie voor Normalisatie (ISO). De norm specificeert de eisen voor het vaststellen, implementeren, onderhouden en verbeteren van een energiebeheersysteem, dat tot doel heeft een organisatie in staat te stellen een systematische aanpak te volgen bij het bereiken van een voortdurende verbetering van de energieprestatie, met inbegrip van energie-efficiëntie, energiezekerheid en energieverbruik.

Redenen voor de ISO 50001 certificering

Het belangrijkste doel van de norm is het energieverbruik en energie-efficiëntie consequent te verbeteren en mogelijkheden voor energievermindering te onderscheiden. Deze methodische aanpak kan bedrijven helpen bij het opzetten van een framework en van processen.

Een consistent energiebeheersysteem stelt bedrijven in staat om energiegerelateerde prestaties te verbeteren, en het kan mogelijkheden voor energievermindering vinden.

Wat is een energiebeheersysteem

Volgens de ISO 50001 brochure gepubliceerd door ISO, "helpt een energiebeheersysteem organisaties hun energiegebruik beter te beheren en zo de productiviteit te verbeteren. Het omvat het ontwikkelen en implementeren van een energiebeleid, het vaststellen van haalbare doelen voor energiegebruik, en het ontwerpen van actieplannen om deze doelen te bereiken en de voortgang te meten.
Dit kan het implementeren van nieuwe energie-efficiënte technologieën omvatten, het verminderen van energieverspilling of het verbeteren van huidige processen om de energiekosten te verlagen. ISO 50001 geeft organisaties een erkend kader voor het ontwikkelen van een effectief energiebeheersysteem."

Voordelen van certificering

  • Bespaart uw bedrijf geld
  • Laat zien dat u zich publiekelijk inzet voor energiebeheer
  • Creëert gestructureerde methoden voor het identificeren van energie-indicatoren om de totale kosten te verlagen
  • Vermindert en helpt bij het beheer van het energieverbruik
  • Voortdurende verbetering van energie-efficiënte technologie
  • Vermindert koolstofemissies (vermindering van de uitstoot van CO₂)

Certificering

ISO 50001 wordt toegepast vanwege de interne en externe voordelen die het oplevert voor het bedrijf. Het biedt niet alleen voordelen voor het bedrijf, maar ook voor zijn klanten en partners.
ISO (International Organisation for Standardisation) is een onafhankelijke, internationale organisatie die bestaat uit 161 nationale normalisatie-instellingen. Via deze instanties stellen zij marktrelevante, internationale normen op. Deze normen ondersteunen innovatie en bieden oplossingen voor problemen/uitdagingen in de verschillende markten.

SDG's

Het hebben van een ISO 50001-certificering kan gekoppeld worden aan twee SDG's: "Het waarborgen van toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie voor iedereen" (SDG 7) en "Het bouwen van veerkrachtige infrastructuur, het bevorderen van inclusieve en duurzame industrialisatie en het stimuleren van innovatie" (SDG 9).

Door het energiebeheersysteem voortdurend te analyseren en up-to-date te houden, helpt Dimension-Polyant de doelstellingen 7.1 ("Zorgen voor universele toegang tot betaalbare, betrouwbare en moderne energiediensten"), 7.2 ("Het aandeel hernieuwbare energie in de mondiale energiemix aanzienlijk vergroten") en 7.3 ("Het algehele tempo van verbetering van de energie-efficiëntie verdubbelen") te realiseren.

Daarnaast draagt Dimension-Polyant bij aan de verwezenlijking van doelstelling 9.4 ("Modernisering van de infrastructuur en aanpassing van de industrie om deze duurzamer te maken, met de nadruk op een efficiënter gebruik van hulpbronnen en schonere en milieuvriendelijker technologieën en industriële processen, waarbij alle landen naar gelang van hun eigen mogelijkheden de nodige maatregelen nemen").