Valipac lidmaatschap

Door lid te zijn van Valipac, dragen wij bij aan SDG 17. Het aanmoedigen en bevorderen van effectieve publieke, publiek-private en sociale partnerschappen, voortbouwend op de ervaring en netwerking

Valipac

Wij zijn lid van Valipac, het beheersorgaan voor commerciële verpakkingen.

Valipac

Valipac is de erkende instantie voor producentenverantwoordelijkheid toegepast op commerciële verpakkingen.

Valipac formuleert een gezamenlijk antwoord op producentenverantwoordelijkheid:

  • Zij verzamelen informatie over de hoeveelheden commerciële verpakkingen die door afnemers op de markt worden gebracht;
  • Zij verzamelen informatie over de hoeveelheden verpakkingsafval die door afvalinzamelaars worden ingezameld en gerecycleerd;
  • Zij vergelijken deze gegevens om het totale recyclingpercentage voor al onze klanten te berekenen
  • Zij delen de geglobaliseerde gegevens mee aan de Intergewestelijke Verpakkingscommissie.

Missie

Valipac deelt zijn missie op in 4 delen en wil:

  • De betrouwbare bron zijn van gegevens over commercieel afval
  • De overgang naar een circulaire economie aanmoedigen
  • De persoonlijke ontwikkeling van hun team en hun leden aanmoedigen
  • Synergiën ontwikkelen door samen te werken met andere organisaties