Sioen werkt samen om de doelstellingen te bereiken

De impact die we hebben op een efficiënte samenwerking met bedrijven, overheden, onderzoeksinstellingen, ngo's, beroepsfederaties en andere organisaties. Het delen van kennis, zowel intern als extern, maakt deel uit van ons DNA.

Onze ambitie

Als we tegen 2030 in een (meer) duurzame wereld willen leven, kan dat alleen door efficiënt samen te werken. Kennis delen, zowel intern als extern, maakt deel uit van ons bedrijfs-DNA. Wij zijn ervan overtuigd dat bedrijven, overheden, onderzoeksinstellingen, NGO's, beroepsfederaties en andere organisaties gebruik kunnen maken van elkaars sterke punten en zo toegevoegde waarde kunnen creëren. De komende jaren willen we hierin nog meer het voortouw nemen.

Open innovatie

Goede afspraken, goede vrienden. Die wijsheid geldt des te meer voor open innovatie. Als wederzijds vertrouwen geen struikelblok is maar een troef, dan is er veel mogelijk. Zo werken we met meer dan 100 partners aan grensverleggende ontwikkelingen voor nieuwe en bestaande markten.

Verbeteren van kennisdeling

We versterken de regionale en internationale Noord-Zuid, Zuid-Zuid en driehoekssamenwerking op het gebied van wetenschap, technologie en innovatie en verbeteren de kennisdeling tussen onze bedrijven wereldwijd. Daarnaast vergroten we het bewustzijn van onze medewerkers over duurzaamheid en over de SDG's. We moedigen hen ook aan om deze boodschap te verspreiden.

Uitbreiding van ons sociaal netwerk

Lidmaatschappen helpen ons het doel te bereiken om een duurzame producent te zijn. We verzamelen informatie, krijgen hulp, volgen opleidingen, overleggen met collega's en specialisten, enz. en zetten die inzichten om in acties.

Duurzame ontwikkelingsdoelen

De duurzame ontwikkelingsdoelen zijn de blauwdruk voor een betere en duurzamere toekomst voor iedereen. Zij pakken de mondiale uitdagingen aan waarmee we worden geconfronteerd, waaronder armoede, ongelijkheid, klimaatverandering, milieuvervuiling, vrede en rechtvaardigheid.