Sioen's partnerschap met ngo's is een tweerichtingsverkeer van informatiestromen

Partnershappen tussen ngo's en bedrijven kunnen een zeer belangrijke rol spelen in de strijd tegen klimaatverandering, tegen armoede en sociale uitsluiting. Sioen streeft naar samenwerking met ngo's. Dit past binnen SDG 17.

Samenwerking met NGO's

Sioen werkt samen met ngo's, meestal in het kader van projecten op EU-niveau. In andere gevallen verschaft Sioen nuttige inzichten en informatie aan ngo's en omgekeerd ontvangt Sioen ook nuttige informatie van ngo's die ons helpt te slagen in de duurzame projecten waar we aan werken.

Ngo's

Volgens de American Psychological Association is een niet-gouvernementele organisatie (ngo) een "vrijwillige burgergroep zonder winstoogmerk, die op lokaal, nationaal of internationaal niveau is georganiseerd om kwesties aan te pakken ter ondersteuning van het algemeen belang".

Ngo's zijn essentiële actoren geworden op sociaal gebied, onder meer in de strijd tegen armoede en sociale uitsluiting, in de strijd tegen de opwarming van de aarde en voor de bescherming van de planeet.

Bekende voorbeelden van ngo's zijn Greenpeace, het Rode Kruis, Artsen zonder Grenzen en het Wereld Natuur Fonds (WWF).

Een waardevol partnerschap

Door de jaren heen hebben we samengewerkt met ngo's zoals Greenpeace, Artsen Zonder Grenzen, het Rode Kruis, enz. Deze samenwerkingen kaderen meestal in grotere EU-projecten, waarin zowel de ngo als Sioen een rol spelen. Een andere mogelijkheid is wanneer Sioen advies vraagt aan bepaalde ngo's.

Voor het 'AT~SEA' project bijvoorbeeld, vroeg Sioen aan het Wereld Natuur Fonds welke aspecten voor hen belangrijk waren. We leerden onder andere dat we geen schaduwen mogen creëren en dat we ervoor moeten zorgen dat er geen vezels in het water terechtkomen. Natuurlijk kunnen ngo's altijd bij ons terecht met vragen die ons R&D-team voor hen kan oplossen. Dit is een tweerichtingsverkeer van waardevolle informatiestromen die de ngo's, Sioen en vooral de duurzaamheidsprojecten waar we aan werken helpen.

Bert Groenendaal, R&D Project Coördinator bij Sioen, heeft "altijd veel belang gehecht aan die contacten met ngo's. Het is in de eerste plaats een uitwisseling van kennis. Voor sommige projecten hebben we wekelijks contact met de ngo's in kwestie of minstens 1 contact om de paar weken. Het hangt er allemaal van af aan welke projecten we werken. Bij sommige projecten is de samenwerking heel intensief."

Projecten

Door de jaren heen hebben we met een reeks ngo's samengewerkt in verschillende projecten. In de volgende paragrafen worden twee voorbeelden gegeven.

Voor het EU-project Speedkits werkten we bijvoorbeeld samen met onder meer het Nederlandse Rode Kruis, de Shelter Research Unit van de International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies en Médecins sans frontiers Operationeel centrum Amsterdam. Met dit project hebben we de noodtent van de toekomst gecreëerd.

Een ander project is het Europese 'AT~SEA'-onderzoeksproject dat tot doel heeft geavanceerd technisch textiel te ontwikkelen om de technische en economische haalbaarheid van de teelt van macroalgen/zeewier in open zee aan te tonen. Wij hebben samengewerkt met het WWF en hen uitgenodigd op onze evenementen.

Begin december 2020 hebben we ons aangesloten bij "The Synergist", een collaboratief en neutraal platform dat "complementaire mensen, organisaties en instellingen samenbrengt om zich te concentreren op het oplossen van maatschappelijke problemen, zowel persoonlijk als met technologische hulpmiddelen." Dit zal zeker tot nieuwe samenwerkingsverbanden leiden.

Duurzame Ontwikkelingsdoelen

Met deze partnerschappen helpt Sioen SDG 17 te realiseren: "Versterk de middelen voor implementatie en revitaliseer het wereldwijde partnerschap voor duurzame ontwikkeling." Vooral doelstellingen 17.16 en 17.17 zijn waar we naartoe werken met onze partnerschappen met ngo's.

Voor doelstelling 17.16 moeten we "het mondiale partnerschap voor duurzame ontwikkeling versterken, aangevuld met multistakeholderpartnerschappen die kennis, deskundigheid, technologie en financiële middelen mobiliseren en delen, ter ondersteuning van de verwezenlijking van de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling in alle landen, in het bijzonder in de ontwikkelingslanden." Doel 17.17 stelt dat wij "doeltreffende partnerschappen tussen de overheid, de openbare en de particuliere sector en het maatschappelijk middenveld moeten aanmoedigen en bevorderen, voortbouwend op de ervaring en de financieringsstrategieën van partnerschappen".