Onze Sioen brandweerkledij is ASQUAL SCF gecertificeerd

Ons technisch textiel voor geotextiel en brandweerkledij heeft Asqual certificatie. Asqual certificeringen zijn erkend in Frankrijk. Asqual is de afkorting van Association Qualité, of de Vereniging voor de Bevordering van Kwaliteit.

Asqual certificering voor textiel en brandweerkleding

De Asqual SCF ("Sécurité Civile Française" A Frech civiele veiligheidscertificering) voor Sioen Brandweerkledij en de Asqual Geomembranen certificering voor onze geomebranen zijn een kwaliteitsgarantie voor onze klanten in Frankrijk.

Asqual

Het label is een bevoorrechte partner geworden bij de conformiteitsbeoordeling van textielprofessionals in de sectoren :

  • bouw/civiele techniek (geosynthetisch en technisch bouwtextiel)
  • persoonlijke bescherming;
  • medische hulpmiddelen;
  • en (brandweer)kleding.

Certificering is een garantie van vertrouwen

Tijdens de verschillende fasen van de levenscyclus van een product (ontwerp, fabricage, distributie, gebruik en uiteindelijke verwijdering) heeft een kledingstuk een impact op het milieu en de economie. Een van de meest voorkomende punten van zorg is eenvoudigweg of het product inderdaad is wat het lijkt te zijn. Deze bezorgdheid kan betrekking hebben op eigenschappen en kenmerken van het product of de dienst.

Certificatie van producten of diensten is het middel waarmee een derde partij de zekerheid verschaft dat een product of dienst in overeenstemming is met specificaties (certificatiecriteria of -eisen), vaak normatief, die in een certificatienorm zijn beschreven. Het aanpakken van deze problemen door middel van productcertificering dient een tweeledig doel: gebruikers en consumenten kunnen betere beslissingen nemen over producten op de markt; door de conformiteit aan te tonen, kunnen leveranciers effectiever marktacceptatie verwerven.

Producten met hoge technische toegevoegde waarde

Sioen produceert textiel en kledij met een hoge technische toegevoegde waarde zoals geotextiel en brandweerkledij. Zoals u kan zien op ons certificatieoverzicht, vertalen we onze zoektocht naar kwaliteit in certificaten. Onze klanten in Frankrijk eisen Asqual certificatie die hen (en de eindgebruiker) daar precies van verzekert. Asqual, dekt de referencering van grondstoffen tot productidentificatie en garandeert uitmuntendheid in de hele toeleveringsketen.

Certificering voor onze geomembranen

De Asqual-geomembranencertificering wordt toegekend aan geomembranen met een functionele dikte van ten minste 1,00 mm (1,50 mm voor HDPE) en een breedte van ten minste 1,50 m en betreft geomembranen die voldoen aan de definities van de families die aanwezig zijn in het certificeringsreferentiesysteem. Deze certificatie is een vrijwillig proces dat omvat

  • meting van de technische kenmerken van de producten (dikte, statische perforatie, tractie, dynamische perforatie) en meting van de fysisch-chemische kenmerken en de lasbaarheid van het geomembraan
  • controle van de reproduceerbaarheid en interne bewaking van de technische kenmerken
  • kwaliteitsorganisatie en statistische controle van de technische kenmerken

Deze certificatie waarborgt dat de aangekondigde nominale waarden binnen de relatieve variatiemarges liggen die door de norm worden opgelegd en dat het geomembraan beantwoordt aan de eisen die eigen zijn aan zijn familie. Het garandeert niet dat het gecertificeerde product geschikt is voor de technische vereisten van het project. Het is aan de ontwerper om zijn taak ten volle op zich te nemen en te bepalen welke prestaties vereist zijn voor de toepassing in kwestie, wat het gebruik van specifieke producten kan rechtvaardigen.

Veiligheidscertificaat voor brandweerkleding

Het SCF-label wordt toegekend nadat is aangetoond dat de beschermende kleding voor brandweerlieden voldoet aan de eisen van de bijbehorende clausules, die beschikbaar zijn op de website van het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken.

Elk product dat het standaardlogo van het label draagt, is aan de volgende controles onderworpen:

  • Beoordeling van de overeenstemming met de criteria van de technische specificaties voor brandweerkleding en -uitrusting;
  • Audit van de homogeniteit en traceerbaarheid van de produktie en de controles die op het produkt zijn uitgevoerd, alsmede verificatie van het vermogen van de fabrikant om de diensten te leveren die verband houden met de totale kosten voor de aanschaf van produkten met een label;
  • verificatie van de accreditatie van de tests die worden uitgevoerd om de overeenstemming met de criteria aan te tonen.