Sioen is lid van de CTIF, de internationale vereniging van brandweer- en reddingsdiensten

Lidmaatschap van CTIF bevestigt onze betrokkenheid bij de samenleving. Wij helpen SDG's 9, 11, 16 en 17 te verwezenlijken en we helpen bij de opbouw van doeltreffende, verantwoordelijke en inclusieve instellingen op alle niveaus.

Veiligere burgers dankzij bekwame brandweerlieden

Sioen is een geassocieerd lid van de CTIF, de internationale vereniging van brandweer- en reddingsdiensten. Deze vereniging is meer dan 110 jaar geleden in Frankrijk ontstaan en verwelkomt professionals en vrijwilligers van over de hele wereld. De CTIF stimuleert en bevordert de samenwerking tussen brandweerlieden en andere deskundigen in Fire & Rescue over de hele wereld.

De missie van de CTIF is om de werkomstandigheden van brandweerlieden beter te begrijpen en voortdurend te verbeteren door middel van een voortdurende dialoog, analyse en het delen van de lessen die zijn getrokken uit incidenten, ongevallen en branden.

Voor Sioen is rechtstreeks contact en interactie met de brandweerlui op het terrein altijd al zeer belangrijk geweest. Via het CTIF, actief in landen over de hele wereld, luisteren we en ontwikkelen we kledingstukken verder volgens de wensen van de dragers.

Het grootste deel van het actieve werk binnen de CTIF wordt uitgevoerd in Commissies & Werkgroepen, bestaande uit leden die zich toeleggen op een bepaald interessegebied binnen Fire & Rescue. Er zijn 12 Commissies en 3 Werkgroepen, elk geleid door een Hoofd van de Commissie en een Secretaris van de Commissie.

Een actieve rol

Sioen werkt actief mee in 2 werkgroepen: de bosbrandbestrijding en de gevaarlijke stoffen, waar we kennis uitwisselen over vervuiling van PBM's (Professionele Beschermingsuitrusting). Met meer dan 110 jaar textielervaring, een eigen testlabo en meer dan 170 mensen die zich bezighouden met onderzoek en ontwikkeling, heeft Sioen een enorme kennisbank uitgebouwd die waardevol kan zijn voor alle brandweerlui.

De vereniging publiceert wereldstatistieken in haar jaarverslagen die gegevens bevatten over de brandproblematiek in 80 verschillende landen en 90 hoofdsteden.

Afbeeldingen door:

  • BMPM - Francois Etourneau
  • BMPM - Perrine Guiot
  • SDIS 06 - X. Demarte
  • VAR