Sioen is FSSC 22000 gecertificeerd, een Food Safety System Certification

Het hebben van een FSSC 22000-certificaat kan worden gekoppeld aan SDG's 3 en 12.

Certificering voedselveiligheidssysteem

De certificeringsvoorschriften voor voedselveiligheid bieden een streng systeem om de risico's voor de voedselveiligheid te beheren en veilige producten te leveren voor gebruik door bedrijven in de levensmiddelenindustrie.

FSSC 22000-certificering

FSSC 22000 is een internationaal geaccepteerd certificatieschema gebaseerd op een combinatie van ISO 22000 sectorspecifieke PRP's (Pre-Requisite Programs) en FSSC (Food Safety System Certification) aanvullende vereisten. FSSC 22000 is ontwikkeld om tegemoet te komen aan de vraag van klanten naar een herkenbare norm op basis waarvan een beheersysteem voor de voedselveiligheid kan worden geauditeerd en gecertificeerd.
De vereisten van de Food Safety Certification voorzien in een rigoureus systeem om de risico's voor de voedselveiligheid te beheren en veilige producten te leveren voor gebruik door bedrijven in de voedingsindustrie.

Waarom is Sioen FSSC 22000 gecertificeerd

Risicobeheer
Ten eerste zal de invoering van een beheersysteem voor de voedselveiligheid het systeem blijven beheren, monitoren en controleren door een omgeving en beheersysteem te creëren dat veilige producten kan voortbrengen, zodat uw bedrijf de risico's voor de voedselveiligheid doeltreffend kan beheren.

Bestaande klanten behouden
Uit de statistieken blijkt dat ongeveer een kwart van de certificeringsbedrijven eist dat hun leveranciers gecertificeerd zijn. Als het u nog niet gevraagd is, zal het u waarschijnlijk in de nabije toekomst gevraagd worden. Door een certificering te starten, kunt u concurrerend blijven en gekwalificeerd zijn om met huidige klanten te werken.

Uitgebreid marktbereik
Grote detailhandelaren en multinationale fabrikanten of verwerkers hebben ook behoefte aan certificering van hun leveranciers. Een FSSC 22000-certificering betekent dat u gekwalificeerd bent om producten te leveren aan deze organisaties of hun leveranciers, waardoor een brede markt voor uw producten wordt geopend.

Voorbereiden op nieuwe regelgeving
Over de hele wereld veranderen landen de regelgeving voor voedselveiligheid, waaronder de Verenigde Staten en de Food Safety Modernization Act (FSMA). De nieuwste versie is 8, waarmee uw organisatie aan veel of de meeste FSMA-vereisten kan voldoen.

Certificeringsproces

Stap 1. Reflecteren. U moet de scheme documents downloaden van de officiële website, zodra de download klaar is moet u een self-assessment uitvoeren tegen de vereisten met de mogelijke steun van een FSSC 22000 gelicentieerde trainingsorganisatie voor bijkomend advies.

Stap 2. Voorbereiden. Neem contact op met een certificatie-instelling met een FSSC 22000-licentie certificatie-instelling en regel een audit door de certificatie-instelling van het beheersysteem voor de voedselveiligheid en de faciliteiten.

Stap 3. Certificering. Wanneer de audit als geslaagd wordt beschouwd, registreert de certificatie-instelling het certificaat. Een jaarlijkse controle wordt uitgevoerd om er zeker van te zijn dat elk gecertificeerd bedrijf aan de gestelde eisen blijft voldoen. Om de drie jaar is een hercertificering vereist.

SDG's

Het hebben van een FSSC 22000 certificering kan gekoppeld worden aan twee SDG's : "Een gezond leven verzekeren en welzijn bevorderen voor iedereen op alle leeftijden" (SDG 3), ""Een einde maken aan honger, voedselzekerheid en verbeterde voeding bereiken, en duurzame landbouw verbeteren" (SDG 12)

Door aan de gestelde eisen te voldoen, dragen we bij aan de vermindering van "het aantal sterfgevallen en ziekten ten gevolge van gevaarlijke chemische stoffen en de verontreiniging en besmetting van lucht, water en bodem", zoals is vastgelegd in doelstelling 3.9.