Sioen wekt hernieuwbare energie op voor en op haar vestigingen in Moeskroen, België

SDG 7 stelt dat we moeten zorgen voor toegang tot betaalbare, duurzame en moderne energie voor iedereen. Sioen draagt bij tot de realisatie van dit doel. Ook dragen we bij aan doel 12, "duurzame productiepatronen tot stand brengen" en SDG 9, "de opbouw van veerkrachtige infrastructuur, de bevordering van inclusieve en duurzame industrialisatie".

Sioen wekt hernieuwbare energie op in Moeskroen

Net als veel andere bedrijven zijn wij op zoek naar mogelijkheden om zelf hernieuwbare energie op te wekken. In de afgelopen jaren hebben de meeste bedrijven de overstap gemaakt van traditionele energie naar groene energie. Dit leidt tot een zeer reële mogelijkheid dat schone elektriciteit schaars wordt. Daarom onderzoeken we de verschillende mogelijkheden om zelf groene energie op te wekken. Sioen heeft daarom fors geïnvesteerd in de installatie van zonnepanelen.

Zonnepanelen op weverij

In 2014 werden fotovoltaïsche panelen geïnstalleerd op het gebouw van de weverij. Deze installatie omvat 892 panelen met een capaciteit van 249,76 Kwp. De productie startte in september 2014.

Hieronder ziet u de opbrengst van deze zonnepanelen door de jaren heen

Scan opties voor hernieuwbare energie

Zoals de naam al zegt, wordt hernieuwbare energie verzameld uit hernieuwbare bronnen, die van nature worden aangevuld op een menselijke tijdschaal, waaronder koolstofneutrale bronnen zoals zonlicht, wind, regen, getijden, golven, en aardwarmte.

We hebben veel bronnen van hernieuwbare energie onderzocht. Hieronder vindt u de lijst van de afgewezen en weerhouden projecten.

Afgewezen

De volgende ideeën zijn afgewezen tijdens de scans van hernieuwbare energiebronnen:

  1. Windenergie: Een voorstudie werd door de gemeente afgewezen vanwege de nabijheid van de omwonenden.
  2. Diepe geothermische energie: Het geothermische project bestaat uit een aansluiting op een bestaande geothermische bron. Aangezien er geen bron in de buurt is, werd dit project verworpen. Er is sprake van diepe geothermische energie met bronnen van 1 500 tot 2 000 m diep met water van ongeveer 60 °C.
  3. Hydraulica: De locatie heeft geen hydraulisch potentieel in de buurt.
  4. Thermische zonnepanelen: De site verbruikt praktisch geen sanitair warm water, wat de installatie van thermische zonnepanelen zou rechtvaardigen.
  5. Moist biomassa: De site genereert geen afval waardoor de productie en valorisatie van natte biomassa mogelijk is.

De geselecteerde opties worden in de volgende paragrafen onderzocht.

Aanvaard voor verder onderzoek

Er zijn 2 ideeën die aanvaard zijn om grondig te bestuderen. Zij houden verband met de verwarming en de functionering van het CDU-gebouw op de site in Moeskroen (België). CDU is de afkorting van "Central Distribution Unit" waar we de Sioen kledij stockeren en verdelen die we samen met onze Sioen Apparel brands produceren. De gezamenlijke investering bedraagt bijna 600 000 Euro. Voor de volgende projecten is een haalbaarheidsstudie gestart en/of aan de gang.

  1. Droge biomassa
  2. Zonnecellen

Droge biomassa

De aanwending van droge biomassa zou kunnen worden overwogen ter vervanging van de huidige gasketel in het magazijn/distributiecentrum (CDU). De berekening is gemaakt voor een huidig verbruik van de gasketel van 1 039 541 kWh.

Impact

Gas 1 039 541 kWh energiebesparing
Uitstoot 188 567 kg CO₂ vermindering
Investeringen 103 950 EUR

Extra zonnecellen

De berekening is uitgevoerd voor een installatie van een zonnepanelenpark van 200 m² en rekening houdend met de groenestroomcertificaten.

Impact

Elektriciteit 21 250 kWh energiebesparing
Uitstoot 10 672 kg CO₂ vermindering
Investeringen 62 500 EURO