Slimme verlichting - onderdeel van Energieplan Moeskroen productielocatie

De vervanging van meer dan 1000 fittings, die leidt tot een vermindering van het jaarlijkse elektriciteitsverbruik met 600.000 kWh, beantwoordt rechtstreeks aan de oproep van de VN in doelstellingen 12 en 9.

LED-fittingen en daglichtmodulatie

1.083 verlichtingsfittingen werden vervangen in de Sioen Spinnerij, Twijnerij en Weverij op onze productiesite in Moeskroen (België). Hier produceert Sioen high tenacity garens (Spinning), die vaak getwist en gebruikt worden in de weverij van Moeskroen. Elke lamp is uitgerust met een sensor die de lux eronder meet. De lamp wordt gemoduleerd naar gelang van de hoeveelheid beschikbaar daglicht. Dit leidt tot een vermindering van ongeveer 600.000 kWh per jaar, wat de impact op het milieu vermindert met ongeveer 320.000 kgCO₂.

20 jaar Moeskroen site

De meeste installaties van Sioen in Moeskroen (België) zijn zo'n 20 jaar oud. Het spreekt voor zich dat er dus potentieel is om de bestaande verlichting te vervangen door nieuwe fittings en lampen te installeren.

Een van de voordelen van dit traject is dat de exacte terugverdientijd bij de keuze van nieuwe fittings en lampen gemakkelijk te bepalen is.

Audit

In de audit zijn we ervan uitgegaan dat het merendeel van de verlichtingsinstallaties kan worden vervangen door standaard industriële, open-frame fittings met aluminium reliëf en T5 neonreflectoren.
Waar mogelijk zal daglichtcompensatie/-correctie worden voorzien. Samen met de daglichtcompensatie maakt de optie LED-verlichting modulatie van de verlichtingsintensiteit en -spreiding mogelijk.

Weven, kromtrekken, verdraaien

Eind 2014 zijn de 484 neonfittings in de weverij en de kromtrekkerij vervangen door LED-fittings en waar mogelijk ook voorzien van daglichtmodulatie. Elke lamp is voorzien van een sensor die de lux eronder meet. De lamp wordt gemoduleerd naargelang de hoeveelheid daglicht die beschikbaar is.
Dezelfde oefening werd gedaan in de twijnerij, waar 156 stuks 120 Watt fittings werden vervangen door 32 Watt led fittings.

Impact

Electriciteit 332 650 kWh
Uitstoot 166 802 kgCO₂
Investeringen 148 000 EUR

Spinnerij

In de spinnerij, een monolithisch blok met meerdere winkels en zeer weinig daglicht op de tussenverdiepingen, werd alle verlichting vervangen door Led-armaturen. 200 stuks van 120 Watt armaturen en 224 van 60 Watt armaturen werden vervangen door 443 LED-armaturen van 32 Watt.

SDG's

Deze acties rond duurzame en veerkrachtige infrastructuurontwikkeling helpen bij de realisatie van de doelen die zijn gesteld in SDG 9. Doel 9.4. stelt dat "tegen 2030 infrastructuur moet worden gemoderniseerd en industrieën moeten worden aangepast om ze duurzaam te maken, met een efficiënter gebruik van hulpbronnen en een grotere toepassing van schone en milieuvriendelijke technologieën en industriële processen". Daarnaast helpen we bij het waarborgen van duurzame productiepatronen, zoals vastgelegd in doel 12 van de SDG's.