Indrukwekkende resultaten van het energieplan voor onze fabrieken in Moeskroen

Door een energie-efficiëntieprogramma uit te voeren en zelf hernieuwbare energie op te wekken, dragen we bij tot de verwezenlijking van de SDG's 7, 9, 12 en 13 van de Verenigde Naties.

Energieplan voor vestigingen in Moeskroen leidt tot indrukwekkende resultaten

Wij proberen zo transparant mogelijk te zijn, zonder ons concurrentievoordeel in gevaar te brengen. We delen graag een aantal concrete acties en de resultaten die ze inhouden. Het energieverbeteringsplan van de Sioen vestiging in Moeskroen (België) leidde tot een CO₂-reductie van ongeveer 1900 ton/jaar en een energiebesparing van 5600 mWh/jaar. Een indrukwekkend resultaat dat een investering van ongeveer een miljoen euro vergde.

Situatie

In Moeskroen, België, heeft Sioen 4 productievestigingen: een spinnerij, een weverij, een coatingfabriek en een extrusiefabriek. Alle vier hebben ze energie nodig voor hun dagelijkse werking. Bovendien omvat de site in Moeskroen een belangrijk verzendings- en distributiecentrum voor de kleding die we in het buitenland produceren.

De eerste productie op de site van Moeskroen dateert van 1998 (Transfer Coating), gevolgd door de inwijding van de spinnerij en de weverij in 2000. Vanaf het allereerste begin hebben we geïnvesteerd in energieverbeteringsplannen en zelfs onderzocht (en geïmplementeerd!) hoe we ter plaatse duurzame hernieuwbare energie kunnen opwekken.

Energie-efficiëntie - een groepsinspanning

We hebben een bedrijfsbreed energiebeoordelingsplan opgesteld om de energie-efficiëntie en het energiebesparingspotentieel te beoordelen. Bovendien willen we toekomstige trends en opportuniteiten evalueren, zodat we mogelijke maatregelen kunnen identificeren, definiëren en beoordelen op hun vermogen om energie-efficiëntie te stimuleren in alle bedrijven van de Sioen Industries groep.

Hoewel we altijd starten met kleine pilootprojecten om de business value aan te tonen, geeft onze algemene studie een high-level overzicht van het energiegebruikprofiel, energiebesparingskansen en implementatiebarrières.

Energieverbeteringsplan

In 2005 zijn we begonnen met een continu verbeteringsplan voor de vestiging in Moeskroen. Dit heeft geleid tot vele ideeën die zijn omgezet in acties, waardoor ons energiegebruik is geoptimaliseerd. De verbeteringen zijn:

 1. Isolatie
 2. Gekoeld water
 3. Perslucht
 • Lekken in het persluchtnet
 • Persluchtnet 7 bar
 • Persluchtnet 13 bar
 • Afvoer van warme lucht uit compressoren
 1. Warmteontwikkeling in de spinnerij
 2. Controle van het percentage geïmporteerde verse lucht in de kristallisatoren
 3. Variabel debiet bij natte koeltorens
 4. Verlichting
 • Weverij en warpmachine
 • Draaiende molen
 • Spinnerij

Gedetailleerde informatie over deze 10 belangrijke onderwerpen vindt u in case studies op deze MVO-website.

Opwekking van hernieuwbare energie

Het plan omvat ook de opwekking van hernieuwbare energie. We hebben zonnepanelen geïnstalleerd en kijken naar andere bronnen van duurzame energie.

Wat, hoe en hoeveel kunt u lezen in het artikel: Hernieuwbare energie opwekken in productiesite Moeskroen.

SDG's

Sioen is ingesteld op technologie en beschikt over een zeer gesofisticeerd productieapparaat. Al die acties om een leidende positie te behouden in duurzame en veerkrachtige infrastructuurontwikkeling helpen ook bij de realisatie van de doelen die zijn gesteld in SDG 9. Doel 9.4. stelt dat "tegen 2030 infrastructuur moet worden verbeterd en industrieën moeten worden aangepast om ze duurzaam te maken, met een efficiënter gebruik van hulpbronnen en een grotere toepassing van schone en milieuvriendelijke technologieën en industriële processen. "

Ons "Energieplan" zorgt ook voor duurzame productie zoals vastgelegd in de doelstellingen van SDG 12 en van SDG 7 over duurzame energie.
Uiteindelijk draagt elke actie bij aan de realisatie van de doelen die zijn gesteld in SDG 13, met betrekking tot klimaatacties.

Lopend proces

Er zitten veel projecten lopende:

 • Vervanging van enkele pompen in de koelcircuits van de spinnerij
 • Installatie van een zonnepaneel (419 Kwp)
 • Opzetten van verbetertrajecten voor Sioen Fabrics Coating en voor de CDU (distributiecentrum)
 • Het vinden van synergieën en inspiratie bij en verbeteringspaden voor andere Sioen vestigingen-