Energie is een C-suite onderwerp geworden.

Door de veranderende context waarin wij werken, onder invloed van milieu-, sociale en zakelijke trends, wereldwijde regelgeving rond koolstof en stijgende energieprijzen, is energie steeds belangrijker geworden en is een energiestrategie een must.

Onze ambitie

Hoe we de milieu- en klimaatimpact van ons energieverbruik en dus van onze koolstofemissies beheren, is een steeds belangrijkere onderscheidende factor voor al onze belangrijke stakeholders. De evoluerende koolstofregelgeving en de schommelende energiekosten en -beschikbaarheid kunnen een risico vormen. Daarom heeft Sioen een energieteam opgericht om die strategische kwestie aan te pakken en een plan te ontwikkelen om het risico te beperken.

Energieverbruik verminderen

Wij streven ernaar ons energieverbruik op alle niveaus te verminderen. We doen dat in de productie, maar ook in energie-efficiënte nieuwbouwprojecten, extra isolatie van muren en daken, en bewegingssensoren in de kantoren en openbare ruimtes. Wij hebben energie-efficiëntiemethoden geïmplementeerd voor een systematische aanpak van de identificatie en realisatie van verbeteringsmogelijkheden.

Meer energie recupereren

We zijn vastbesloten om in onze hele waardeketen energie te recupereren. We optimaliseren onze infrastructuur en machines. De energie die tijdens de productie wordt gegenereerd, wordt opgevangen en wordt gebruikt voor het voorverwarmen van de ovens, wat het gasverbruik drastisch vermindert. Gerecupereerde energie is energie die anders verloren zou gaan. We recupereren energie in al onze productievestigingen. Het is het proces waarbij hete uitlaatgassen worden opgevangen om een turbine aan te drijven en elektriciteit op te wekken.

Productie, aankoop en bevordering van hernieuwbare energie

Wij zijn vastbesloten hernieuwbare energie te gebruiken en op te wekken. We hebben zonnepanelen op onze productiesites, we kopen groene energie in en onze producten worden steeds vaker toegepast in windmolens en biogasinstallaties. Wij kopen alleen groene stroom. Wij sluiten geen enkele hernieuwbare bron uit en onderzoeken de hernieuwbare energie van onder meer zonlicht, wind, regen, de getijden, golven en geothermische warmte.

Duurzame ontwikkelingsdoelen

De duurzame ontwikkelingsdoelen zijn de blauwdruk voor een betere en duurzamere toekomst voor iedereen. Zij pakken de wereldwijde uitdagingen aan waarmee wij worden geconfronteerd, zoals armoede, ongelijkheid, klimaatverandering, milieuverontreiniging, vrede en rechtvaardigheid.