Verwerkingsinstallatie voor recyclage van solventen en PVC in Sioen coating vestigingen

Wij willen verantwoord produceren en innoveren om dit doel te bereiken. Op onze direct coating site recycleren we onze oplosmiddelen en PVC. Met dit proces slagen we erin om de doelstellingen van SDG's 9 en 12 te helpen verwezenlijken.

Recyclage van ons oplosmiddel- en PVC-afval

In onze vestigingen in Ardooie en Saint-Frères Direct coating brengen wij een PVC-coating aan op ons technisch textiel. Om ons afval te verminderen, recycleren we het PVC-afval en het oplosmiddel dat we gebruiken om de kuipen te reinigen. Dankzij die aanpassing produceren we duurzamer. We slagen erin minder grondstoffen te gebruiken en minder afval te produceren.

Een snelle kleurwissel

In onze vestigingen in Ardooie en Saint-Frères brengen we PVC aan op technisch textiel. We produceren meer dan 3000 kleurvariaties. Een van onze troeven is dat we zeer flexibel en snel van de ene kleur naar de andere kunnen overschakelen. Veranderen van kleur betekent echter dat verschillende elementen van de machine moeten worden gespoeld om de oude kleur te verwijderen en de volgende batch in de juiste kleur te produceren.

De pompen worden gespoeld met een oplosmiddel dat PVC oplost. Wij streven ernaar zo weinig mogelijk grondstoffen te gebruiken en zo veel mogelijk materialen te recycleren. Daarom wilden we een duurzaam alternatief vinden om het PVC-afval te verminderen en minder nieuw oplosmiddel te gebruiken.

PVC- en oplosmiddelafval verminderen

In plaats van een afvalverwerkingsbedrijf ons oplosmiddel/PVC-mengsel te laten verbranden, kiezen wij ervoor om het op te waarderen tot nieuwe grondstoffen. Het gebruikte oplosmiddel waarmee we onze kuipen schoonmaken, wordt gerecycleerd en hergebruikt in ons eigen productieproces. Het PVC wordt uit de mix gehaald en verkocht aan een ander bedrijf en wordt als grondstof door derden hergebruikt voor o.a. tuinmeubelen en vloermatten.

Sioen beschikt over een eigen afvalverwerkingsinstallatie die gebruikt wordt om PVC te scheiden van het solvent. Die installatie bestaat uit meerdere stappen waarbij het oplosmiddel gescheiden wordt van het PVC en geregenereerd wordt in zijn zuivere vorm, klaar om gebruikt te worden voor reiniging. Het resterende PVC wordt vervolgens gedroogd en omgezet in een marktconform residu, klaar voor gebruik.

Onlangs zijn verdere optimalisaties doorgevoerd om de energie-impact van dit recyclageschema te verminderen.

Onze stapsgewijs productieproces

Eerst moeten, zoals we al eerder hebben vermeld, de machines tussen twee verschillende kleuren worden gereinigd. De pompen die we gebruiken, worden gereinigd met solvent dat we nadien opvangen. Zowel het PVC-afval als het gebruikte oplosmiddel worden later in het proces gerecycleerd.

Eens de container vol PVC/oplosmiddelresten zit, wordt hij in onze recyclage-installatie gepompt. De geleegde kuipen gaan dan naar de reinigingsmachine. Ze worden eerst gereinigd met gebruikt oplosmiddel, d.w.z. oplosmiddel dat al eerder met PVC verontreinigd is geweest. De tweede stap is reiniging met 'schoon' oplosmiddel dat we in een later stadium zelf recycleren.

Eens de kuipen gereinigd zijn, hergebruiken we ze. Het gebruikte oplosmiddel wordt dan in de recyclage-eenheid gepompt en de PVC-extractie wordt gestart. Het "propere" oplosmiddel kan dan ofwel worden opgeslagen of we gebruiken het onmiddellijk in onze reinigingscyclus.

Na de recyclage worden zuivere PVC-brokken teruggewonnen. Die PVC-brokken zijn een waardevolle grondstof die opnieuw als grondstof wordt gebruikt.

Een positief effect

Dankzij het eerder genoemde proces hoeft het PVC/oplosmiddel-mengsel dat we na de reiniging van de machines verzamelen, niet te worden verbrand door een afvalverwerkingsbedrijf.

  • Dit bespaart ongeveer 1500 ton afval per jaar.

Het gebruikte PVC wordt gerecycleerd en opgewaardeerd tot grondstoffen.

  • Dit bespaart ongeveer 300 ton afval per jaar.

Het gerecycleerde oplosmiddel wordt gerecycleerd en hergebruikt als reinigingsmiddel in onze eigen machines.

  • Dit scheelt ongeveer 1200 ton afval per jaar.

SDG's

De reinigingscyclus die deel uitmaakt van het productieproces in onze fabrieken voor direct coating, recycleert zowel PVC-afval als oplosmiddel. Die actie helpt de volgende SDG's te verwezenlijken: 9, 'een veerkrachtige infrastructuur opbouwen, inclusieve en duurzame industrialisatie bevorderen en innovatie stimuleren' en 12 'zorgen voor duurzame consumptie- en productiepatronen'.

Zoals opgenomen in doelstelling 9.5, hebben wij onze technologische capaciteiten verbeterd en innovatie aangemoedigd. Verder draagt ons duurzame productieproces bij tot de verwezenlijking van de doelstellingen 12.2 en 12.5. In de eerste doelstelling staat dat wij tegen 2030 "duurzaam beheer en efficiënt gebruik van bronnen moeten realiseren" en in de tweede dat wij tegen datzelfde jaar de "afvalproductie aanzienlijk moeten verminderen door preventie, vermindering, recyclage en hergebruik".