Standard 100 by Oeko-Tex® gecertificeerd, kleding getest op schadelijke stoffen

Door onze audit en ons Oeko-Tex® 100-certificaat versterken we de implementatiemiddelen en geven we een nieuwe impuls aan het wereldwijde partnerschap voor duurzame ontwikkeling, zoals dat in de SDG's 17 en 12 is vastgelegd. We mobiliseren middelen, versterken interregionale samenwerking en helpen om duurzame producten en productie te garanderen.

Sioen kleding is standard 100 by Oeko-Tex® gecertificeerd

Sioen kleding is Standard 100 by Oeko-Tex® gecertificeerd. Dit is een wereldwijd consistent, onafhankelijk test- en certificatiesysteem voor textielproducten en accessoires. Onze kledingstukken dragen het Standard 100 label, wat betekent dat u er zeker van kan zijn dat elk onderdeel, d.w.z. elk draadje, knoopje en andere accessoires, getest werd op schadelijke stoffen en dat het kledingstuk dus onschadelijk is voor de menselijke gezondheid.

Garanties van de Standard 100 by Oeko-Tex®

Standard 100 by OEKO-TEX® is een van 's werelds bekendste labels voor textiel dat getest is op schadelijke stoffen. Het staat voor klantenvertrouwen en hoge productveiligheid.

De test wordt uitgevoerd door een onafhankelijke Oeko-Tex® partner op basis van de uitgebreide Oeko-Tex® criteriacatalogus. In de test wordt rekening gehouden met talrijke gereglementeerde en niet-gereglementeerde stoffen, die schadelijk kunnen zijn voor de menselijke gezondheid. In veel gevallen gaan de grenswaarden voor de Standaard 100 verder dan de nationale en internationale eisen. De criteriacatalogus wordt minstens eenmaal per jaar bijgewerkt en uitgebreid met nieuwe wetenschappelijke kennis of wettelijke voorschriften. Het is voor fabrikanten en klanten niet gemakkelijk om dagelijks het overzicht te houden over de wettelijke situatie over schadelijke stoffen. Wij zijn blij dat de deskundigen van de Oeko-Tex® instituten dit voor ons doen. (bron)

Audit door Centexbel

Centexbel, een Belgisch test- en certificatie-instituut, test de conformiteit van de Sioen kleding aan een reeks vereisten die door de Standard 100 zijn vastgelegd.

Op basis van zijn uitgebreide en strenge catalogus van maatregelen, met verschillende honderden gereglementeerde individuele stoffen, houdt de Standard 100 van Oeko-Tex® rekening met het volgende:

  • Belangrijke wettelijke voorschriften, zoals verboden azokleurstoffen, formaldehyde, pentachloorfenol, cadmium, nikkel, enz.
  • Talrijke schadelijke chemicaliën, ook al zijn ze nog niet wettelijk geregeld.
  • Vereisten van Bijlagen XVII en XIV van de Europese Chemicaliënverordening REACH en van de ECHA SVHC Candidate List voor zover ze door expertengroepen van de Oeko-Tex® Associatie als relevant worden beoordeeld voor stoffen, textiel, kleding of accessoires.
  • Met discussies en ontwikkelingen die als relevant worden beschouwd, wordt zo snel en doeltreffend mogelijk rekening gehouden door middel van updates van de vereisten van de Oeko-Tex® norm 100.
  • Vereisten van de US Consumer Product Safety Improvement Act (CPSIA) met betrekking tot lood.
  • Talrijke ook voor het milieu relevante stofklassen.
    (bron)

Wat zit er voor u in?

Oeko-Tex® Standard 100 draagt bij tot een hoge en doeltreffende productveiligheid vanuit het oogpunt van de consument. De testcriteria en grenswaarden gaan in veel gevallen veel verder dan de geldende nationale en internationale normen. Uitgebreide productcontroles en regelmatige bedrijfsaudits zorgen er bovendien voor dat de industrie zich wereldwijd bewust is van het verantwoorde gebruik van chemische stoffen.