Een klimaatneutrale Appareldivisie

CO₂-neutraliteit van uw professionele beschermkleding is een stap verder naar een duurzame planeet. Dit initiatief beantwoordt volledig aan de vraag van de Verenigde Naties zoals geformuleerd in SDG 13.

Energieverbeteringsprogramma

Sioen apparel, producent van professionele beschermkleding rolt een energieverbeteringsprogramma uit dat uiteindelijk zal leiden tot volledige koolstofneutraliteit. Zowel voor het hoofdkantoor als voor de Roemeense productievestiging heeft het plan twee verschillende ambities. De eerste is om onze impact op het klimaat aanzienlijk te verminderen. De tweede is om alle resterende emissies te compenseren in samenwerking met CO₂Logic/ Climate Partner/Carbon Footprint, geaccrediteerd en befaamd leverancier van oplossingen in klimaatbescherming voor bedrijven.

Wat is koolstofneutraliteit

Het is het bereiken van netto nul kooldioxide-uitstoot door het in evenwicht brengen van kooldioxide-uitstoot met verwijdering (vaak door middel van koolstofcompensatie) of gewoon het volledig elimineren van kooldioxide-uitstoot.

Het doel om koolstofneutraal te worden is om geen CO₂-uitstoot te hebben of om de uitstoot volledig te compenseren. Dit wordt ook wel koolstofcompensatie genoemd, een manier om de uitstoot te compenseren door een gelijkwaardige koolstofdioxidebesparing elders te financieren. Koolstofcompensatie wordt gebruikt om de uitstoot te compenseren door mee te betalen aan emissiereducties in andere delen van de wereld.

Energiestrategie

Het spreekt voor zich dat het verminderen van onze CO₂-uitstoot onze eerste en belangrijkste prioriteit is. Daartoe hebben we een energiestrategie opgesteld met expliciet engagement van de CEO en een duidelijke bestuursstructuur. Daaruit blijkt ons engagement om de energiestrategie centraal en integraal deel te laten uitmaken van onze dagelijkse activiteiten.

Een team brengt de energiestatus van de hele onderneming, wereldwijd, in kaart en heeft een duidelijk inzicht in de energie-impact van de onderneming. Het actieplan dat daaruit voortvloeit, bestrijkt een breed gebied van acties, van traceren, verminderen, recupereren tot zelf hernieuwbare energie produceren.

Continue verbeteringen

We kunnen vertrouwen op heel wat bedrijfsoverschrijdende expertise en een enorm fonds aan vaardigheden om de CO₂-uitstoot in de Sioen apparel divisie te verbeteren. De CO₂-footprint van de productie van Sioen professionele beschermkleding wordt systematisch verzameld. We gebruiken onder andere de DIN ISO 50001 Energy Management Standard als leidraad.

Bij Sioen apparel kan er nog geoptimaliseerd worden in de voor de hand liggende compressor, verlichting en in de installatie van zonnepanelen, iets wat we al doen op onze grote productievestigingen. We experimenteren met andere alternatieve technologieën zoals het opvangen van afvalwarmte van elektriciteitsopwekking om te gebruiken voor verwarming en koeling. Ook kiezen we voor duurzaam transport, slim gebruik van grondstoffen en verbeteren we onze verpakking tot helemaal anders ontwerpen.

Hoewel we absoluut niet tot de mode kunnen worden gerekend, behoort de productie van technische professionele beschermende kleding wel tot dezelfde kledingindustrie. Een rapport van Mckinsey van augustus 2020 toont aan dat de kledingindustrie een aanzienlijke bijdrage kan leveren aan de klimaatverandering.

Benchmark

In tegenstelling tot vele andere merken in de (professionele) beschermkledingindustrie, beheerst Sioen de volledige waardeketen in eigen huis, wat betekent dat we garens produceren, stoffen maken, de kleding vervaardigen en deze op de markt brengen, verkopen en verdelen, allemaal in onze eigen fabrieken en vestigingen.

Bij het vergelijken van Carbon footprints en CO₂-neutraliteit dient men hiermee rekening te houden. Een merk dat opschept over CO₂-neutraliteit, maar alleen een kantoor heeft (dat alleen verwarming nodig heeft en het stroomverbruik voor computers en kleine apparaten) en al het andere uitbesteedt, kan niet vergeleken worden met bedrijven die verticaal geïntegreerd zijn of die hun voetafdruk bekendmaken rekening houdend met alle up- en downstream activiteiten van hun externe leveranciers.

Compenseren: koolstofcompensatie

Een koolstofcompensatie is een vermindering van de uitstoot van koolstofdioxide of andere broeikasgassen ter compensatie van ergens anders veroorzaakte uitstoot. Compensatie wordt gemeten in ton kooldioxide-equivalent.

Als marktleider op het vlak van professionele beschermkleding, is Sioen Apparel zich volledig bewust van haar verantwoordelijkheid. Sioen Apparel heeft zichzelf enkele ambitieuze doelstellingen opgelegd voor de komende jaren en wil tegen 2025 volledig koolstofneutraal zijn. In 2021 starten we met de compensatie van onze hoofdzetel in Ardooie en onze productievestiging in Roemenië waar we reddingsvesten, brandweerpakken en kleding voor grote publieksaanbiedingen maken.

LCA's en oplossingen voor recyclage aan het einde van de levensduur

Het is onze vaste overtuiging dat maatregelen voor klimaatneutraliteit niet alleen betrekking moeten hebben op de periode die loopt van de grondstof tot het product de fabriek verlaat, maar op de totale levensduur van het product. Wij zijn ook geïnteresseerd in wat er gebeurt tijdens het gebruik van het kledingstuk (reiniging en reparatie) en wat er gebeurt wanneer het kledingstuk het einde van de levensduur bereikt.

Daarom werken we actief op vele gebieden, samen met overheden, onderzoeksinstellingen, beroepsverenigingen en collega's aan proces- en productgerelateerd onderzoek naar textieltechnologieën en recyclageprocessen voor zowel grondstoffen als afgedankte kledingstukken.

Proefproject

De CO₂-neutraliteit van de Appareldivisie is het tweede grote pilootproject van de Sioen Industries Groep nadat Dimension-Polyant vanaf 2021 klimaatneutraliteit nastreeft.