Taskforce Circulariteit over hoe we Sioen-kleding duurzamer maken

Dit onderwerp raakt aan minstens 4 van de 17 VN-doelstellingen voor duurzame ontwikkeling. Het gaat over duurzaamheid bottom-up en top-down, van en voor mensen, gesteund door iedereen. Een werkbare manier van werken bij Sioen is via toegewijde werkgroepen.

Werkgroep Circulariteit: een benadering van de mens

Bij Sioen is MVO van en voor iedereen. "Mensen maken het verschil". Als trotse ambassadeurs van het bedrijf willen onze medewerkers dat alles op een duurzame manier gebeurt. Ze willen deel uitmaken van een bedrijf dat iets teruggeeft aan de maatschappij. Ze hebben hun krachten gebundeld in de "Werkgroep Circulariteit", gegroeid onder impuls van R&D Technisch Directeur Ivan Deceuninck. Vandaag zijn het multidisciplinaire teams van interne experts die verschillende aspecten van onze activiteiten onderzoeken: het energieverbruik, onze grondstoffen, de recyclage van het eindproducten, ...

Be a positive force

Zowel in wat we produceren als waar en hoe we het produceren, kiezen we ervoor om vandaag beter te zijn dan gisteren. We kiezen ervoor om een positieve kracht te zijn en concrete acties te ondernemen om milieuschade te beperken.

In lijn met ons bedrijfs-DNA hebben wij een hands-on aanpak inzake duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. We hebben geen toegewijde manager of directeur duurzame ontwikkeling en beschouwen elke persoon die voor de Sioen groep werkt als een waardevolle medewerker op het vlak van duurzaamheid.

Door CSR deel te maken van onze strategische topkoers, wordt het als prioriteit gesteld in ons bedrijf en staat het centraal in onze dagelijkse activiteiten. Duurzaamheidsbewustzijn is aanwezig in alle afdelingen van Sioen van HR tot finance, sourcing, productie, marketing, logistiek, engineering, R&D, ...

Werkgroep circulariteit

Er is geen magische formule om duurzaam te zijn/worden en het is een weg met veel obstakels. Wij zijn waarschijnlijk een van de leidende bedrijven in de wereld als het gaat om de drijvende kracht zijn van effectieve verandering door bottom-up innovatie. Ons team van multidisciplinaire experts en R&D-specialisten besteedt een groot deel van zijn tijd aan duurzaamheid. We hebben al veel gedaan, maar we hebben nog veel te doen.

In de "Werkgroep Circulariteit" onderzoeken multidisciplinaire teams van interne (en soms externe) experts verschillende aspecten van onze activiteiten: energieverbruik, onze grondstoffen (biologisch afbreekbaar, recycleerbaar, gerecycleerd), recyclage van onze eindproducten, verpakking, etikettering van onze producten, ... Dit is een mooi voorbeeld van hoe bottom-up initiatieven van enkelen echte drijfveren worden voor iedereen.

Werkgroep 1: productie

Deze groep experts is op zoek naar duurzame optimalisaties op onze productiesites. We zoeken antwoorden op de vraag: hoe kunnen we de productie van kleding in onze productievestigingen zo duurzaam mogelijk maken.

 • Hoe kunnen we een "zero waste" kledingproductiebedrijf worden?
 • Hoe kunnen we slim omgaan met energie, groene energie opwekken, groene energie inkopen, enz.
 • Hoe kunnen we het afval op de snijlijnen verminderen?
 • Kopen we de meest duurzame grondstoffen in (stoffen, ritsen, studs, garens, ...)?

Werkgroep 2: Ecodesign - focus op onze producten

Deze groep deskundigen richt zich op onze producten: de kledingstukken die we maken. Vragen zijn onder andere:

 • Zijn er dingen die we kunnen veranderen in ons bestaande assortiment om de duurzaamheid te verbeteren?
 • Kunnen we dingen veranderen in ons ontwerp (bijv. het makkelijker maken om te repareren en te recycleren)?
 • Hoe kunnen we onze producten duurzamer maken? Bijvoorbeeld: als een jas twee keer zo lang meegaat, is hij minder belastend voor het milieu.
 • Kunnen we gerecycleerde stoffen gebruiken?
 • Hoe kunnen we de recyclage van onze kledingstukken versnellen? Kunnen we helpen bij de optimalisatie van de retourlogistiek aan het einde van de levensduur?

Werkgroep 3: Verpakking & etikettering

De mensen in de werkgroep etikettering en verpakking proberen antwoorden te vinden op vragen als:

 • Wat zijn de meest duurzame manieren om onze kledingstukken te verpakken?
 • Hoe kunnen we oplossingen voor bulktransport opnemen?
 • Hoe kunnen we de manier waarop we etiketteren duurzamer maken?
 • Kunnen we labels op onze kledingstukken weglaten?

Werkgroep 4: communicatie

De mensen in deze werkgroep proberen de beste manier te vinden om te communiceren over de duurzame acties die het bedrijf onderneemt en over de positie en de resultaten van het bedrijf op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Deze informatie moet zowel naar onze klanten en interne stakeholders stromen als naar alle werknemers van het bedrijf.

SDG's

Dit onderwerp omvat SDG12 verantwoorde consumptie en productie, SDG9 industrie, innovatie en infrastructuur, SDG8 waardig werk en SDG13 klimaatactie. Je zou zelfs kunnen stellen dat het een a-typisch voorbeeld is van SDG17-partnerschappen.

Als we SDG12 van dichterbij bekijken, zien we dat Sioen helpt bij de realisatie van de doelstellingen om

 • duurzaam beheer te bereiken en efficiënt gebruik van natuurlijke hulpbronnen;
 • het milieuvriendelijke beheer van chemische stoffen en alle afvalstoffen gedurende hun hele levenscyclus te realiseren, in overeenstemming met overeengekomen internationale kaders, en het vrijkomen ervan in de lucht, het water en de bodem aanzienlijk te verminderen om de negatieve gevolgen voor de menselijke gezondheid en het milieu tot een minimum te beperken;
 • de productie van afval aanzienlijk te verminderen door preventie, vermindering, recyclage en hergebruik
 • duurzame praktijken toe te passen en informatie over duurzaamheid in onze rapportagecyclus te integreren
 • duurzame openbare aanbestedingspraktijken toe te passen, in overeenstemming met nationale beleidslijnen en prioriteiten.