Sioen productievestigingen geaudit volgens Amfori BSCI.

Door amfori BSCI geaudit te zijn, zijn onze klanten ervan verzekerd dat de sociale prestaties in onze toeleveringsketen op peil zijn. Dit draagt onder andere bij aan het bereiken van de doelen die zijn gesteld in SDG 3, 8, 11 en 17 van de sociale ontwikkelingsdoelen van de VN.

Highest score on amfori BSCI audit

Naast de ondertekening van de amfori BSCI gedragscode die ons verplicht de mensenrechten te respecteren, controleren externe bedrijven onze productielocaties volgens de door amfori BSCI vastgestelde prestatiegebieden. Verder in de toeleveringsketen vragen wij onze leveranciers om ook

 • De gedragscode en uitvoeringsvoorwaarden van amfori BSCI te ondertekenen
 • De gedragscode amfori BSCI in hun bedrijfsvoering te verankeren
 • Eventueel geaudit te worden
 • De nodige acties te ondernemen om een continue verbetering te verzekeren en mogelijke schendingen van de mensenrechten aan te pakken.

13 prestatiegebieden van amfori BSCI

De amfori BSCI-audits zijn bedoeld om een producent te toetsen aan de waarden en principes van de amfori BSCI Gedragscode, die zijn vertaald in dertien met elkaar verbonden Prestatiegebieden (PA's):

  1. Sociaal managementsysteem en cascade-effect
  1. Betrokkenheid en bescherming van de werknemers
 1. Het recht op vrijheid van vereniging en collectief onderhandelen
  1. Geen discriminatie
 2. Eerlijke beloning
 3. Fatsoenlijke werktijden
 4. Gezondheid en veiligheid op het werk
 5. Geen kinderarbeid
 6. Speciale bescherming voor jonge werknemers
 7. Geen onzekere werkgelegenheid
 8. Geen schuldarbeid
 9. Bescherming van het milieu
 10. Ethisch Zakelijk Gedrag

Audits ter plaatse

Bij Sioen voert SGS, een onafhankelijke auditor, ter plaatse audits uit volgens de door amfori BSCI vastgestelde prestatiegebieden. Dit helpt ons om onze sociale prestaties vast te leggen. Dit omvat echter niet de verificatie van de sociale prestaties van producenten op een hoger niveau, zoals onderaannemers of leveranciers.

De volledige audits van Amfori BSCI beoordelen alle dertien onderling verbonden gebieden. Ze vinden om de twee jaar plaats, maar tussen de cycli in worden follow-up audits uitgevoerd die alleen gericht zijn op die prestatiegebieden waar nieuwe bewijzen van vooruitgang nodig zijn.

De algemene score van een amfori BSCI audit geeft aan in welke mate Sioen de amfori BSCI Gedragscode heeft geïntegreerd in onze dagelijkse bedrijfscultuur en activiteiten. Het is gebaseerd op de combinatie van ratings over de 13 Performance Areas. Een 'A' is de hoogste waardering (zeer goed) en een 'E' de laagste (onaanvaardbaar).

Productievestiging in Roemenië: 'A-score'

Onze productievestiging in Roemenië, waar we professionele beschermende kleding produceren, scoorde een A. Dat is 'Zeer goed'. Dit houdt in dat minimaal zeven prestatiegebieden een A-score hebben en geen enkel een C-score of lager. Een A scoren betekent dat we een zeer goed maturiteitsniveau hebben dat ons toelaat een continu verbeteringsproces te handhaven zonder een professionele opvolgingsaudit.

Internationale verdragen

Het uittreksel uit de amfori BSCI Referentielijst vat samen op welke internationale conventies de BSCI-eisen zijn gebaseerd (die ook allemaal zijn opgenomen in Annexe A van ISO 26000):

 • De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van de Verenigde Naties (1948);
 • De Tripartiete Beginselverklaring van de Internationale Arbeidsorganisatie inzake multinationale ondernemingen en sociaal beleid (1977);
 • Het Global Compact (2000);
 • De VN-richtsnoeren voor het bedrijfsleven en de mensenrechten (2011)
 • En de Richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen ontwikkeld door de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) (2011)

Zij definiëren allemaal de meest aanvaarde kaders voor verantwoordelijke zakelijke ondernemingen. (bron)

SGS, auditbedrijf

Het bedrijf dat onze fabrieken controleert op de amfori BSCI-prestatiegebieden is SGS. SGS is 's werelds toonaangevende inspectie-, verificatie-, test- en certificeringsbedrijf. Ze worden erkend als de wereldwijde benchmark voor kwaliteit en integriteit. Met meer dan 89000 werknemers beheren zij een netwerk van meer dan 2600 kantoren en laboratoria over de hele wereld.

Zij zorgen ervoor dat producten en diensten voldoen aan wereldwijde normen en lokale regelgeving, in casu amfori BSCI prestatiegebieden. SGS combineert een wereldwijde dekking met lokale kennis, ongeëvenaarde ervaring en deskundigheid in vrijwel elke bedrijfstak en bestrijkt de hele toeleveringsketen van grondstoffen tot eindverbruik.

Bovendien kunnen wij door certificering aantonen dat onze producten en processen voldoen aan nationale of internationale normen en voorschriften of aan door de klant gedefinieerde normen.

Sioen lidmaatschap

Naast de audits door externe experts zoals hierboven uitgelegd, zijn we ook lid van de amfori BSCI duurzame gemeenschap.

Het lidmaatschap van amfori BSCI helpt ons om onze doelstelling als duurzame producent te bereiken, onze toeleveringsketen te monitoren en inzichten om te zetten in acties. U kunt alles lezen over ons lidmaatschap en de redenen waarom wij lid zijn in het lidmaatschapsartikel .