Sioen's Gedragscode - onze collectieve verantwoordelijkheid

Wij streven ernaar om de best mogelijke werkomstandigheden te bieden en onze mensen te beschermen in hun werkomgeving. Met onze Sioen Gedragscode streven we naar de realisatie van SDG 8 en dragen we indirect bij tot de realisatie van alle Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN.

Sioen Gedragscode

Onze Gedragscode geeft richtlijnen over hoe alle Sioen medewerkers wereldwijd dienen te handelen. Het is verplicht zich aan deze Code te houden. Het informeert onze medewerkers over hoe ze verondersteld worden zich te gedragen tegenover collega's, externe partners, klanten, enz. Daarnaast bevat het ook een hoofdstuk over de naleving van de wetgeving.

Waarom we een gedragscode hebben

Volgens de Cambridge Dictionary is een gedragscode een "reeks regels over hoe men zich moet gedragen en zaken moet doen met andere mensen".

Het spreekt voor zich dat een gedragscode een reeks interne richtlijnen, normen en gedragsverwachtingen is waaraan de medewerkers zich moeten houden, maar hij dient ook als een externe verklaring van onze bedrijfswaarden en verbintenissen. Bovendien geeft het onze klanten, partners en leveranciers een transparant beeld van onze waarden en principes.

Een gedragscode helpt nieuwe medewerkers om kennis te maken met onze gedragsverwachtingen. Het verbetert de werksituatie voor werknemers en bevordert onze bedrijfswaarden, aangezien het onze ethiek en naleving van de wetgeving aantoont.

Onze missie en waarden

Onze Sioen missie statement:

Sioen is wereldmarktleider in technisch textiel en technische kledij. We beschermen mensen en hun bezittingen.

Onze visie:

Vorm geven aan de toekomst van technisch textiel

Onze waarden:

Bij Sioen zijn we:

 • Gepassioneerd
 • Integer en ethisch
 • Wereldburgers
 • Respectvol voor mens en milieu
 • Verantwoordelijk
 • Ondernemend en innovatief
 • Creëren we waarde

Het basisprincipe

Het basisprincipe van onze Sioen Gedragscode is het volgende:

Bij de uitvoering van onze taken en verantwoordelijkheden moeten wij allen eerlijk, objectief en ijverig handelen. Niemand zal deelnemen aan enige onwettige of ongepaste activiteit. Tegen elke oneerlijke of illegale praktijk die de integriteit van Sioen en haar stakeholders ondermijnt, zullen disciplinaire maatregelen genomen worden.

Onze Gedragscode

Onze Sioen Gedragscode omvat de volgende hoofdstukken:

 • Inleiding/Boodschap van de CEO
 • Onze missie en waarden
 • Basisprincipe
 • A. Persoonlijk gedrag
 • B. Naleving van de wetgeving
 • C. Toepassing van de Code

Bekijk onze Sioen Gedragscode in de sectie Downloads.

Link met de Duurzame Ontwikkelingsdoelen

Wij streven naar "de bevordering van duurzame, inclusieve en duurzame economische groei, volledige en productieve werkgelegenheid en fatsoenlijk werk voor iedereen", zoals staat in SDG 8. Vooral doelstelling 8.8 ("Arbeidsrechten beschermen en een veilige en zekere werkomgeving bevorderen voor alle werknemers, met inbegrip van migrerende werknemers, in het bijzonder vrouwelijke migranten, en werknemers in onzekere dienstverbanden") wordt gerealiseerd.

De Gedragscode informeert de werknemers van Sioen dat het verplicht is om deze richtlijnen te volgen en dat we geen enkele werknemer mogen discrimineren op basis van leeftijd, ras, nationaliteit, sociale of etnische afkomst, geslacht, fysieke handicap, seksuele voorkeur, religie, politieke voorkeur of lidmaatschap van een vakbond. Daarnaast worden vormen van intimidatie, pesterij, geweld of dwangarbeid en kinderarbeid niet getolereerd. Door bestrijding van alle vormen van oneerlijke of illegale praktijken die de integriteit van Sioen en haar stakeholders ondermijnen, streven we naar het verschaffen van waardig werk voor al onze medewerkers en partners.