Variabel debiet bij natte koeltorens en warmteterugwinning als onderdeel van Energieplan productiesite Moeskroen

De installatie van efficiënte pompen die een variabel debiet in de koeltorens van onze spinnerij mogelijk maken, beantwoordt rechtstreeks aan de doelstellingen die de VN in SDG's 7, 12 en 9 heeft vastgesteld. Bovendien draagt de warmteterugwinning die mogelijk wordt gemaakt bij tot SDG 7.

Installatie van en toezicht op efficiënte pompsystemen in koeltorens met het oog op energie-efficiëntie

De optimalisatie van het pompsysteem in de koeltorens, waardoor discontinu gebruik en een variabel debiet mogelijk worden, is een grote verbetering van de energie-efficiëntie gebleken. Bovendien hebben we een aanzienlijke energieterugwinning mogelijk gemaakt.

Koeltorens

In de spinnerij leveren natte koeltorens koelwater voor de volgende vier toepassingen:

  • Indirecte koeling van reactoren. Het koelwater verlaagt de temperatuur van de thermische olie;
  • Koeling van 'bucket engines';
  • Koeling van extrusiekoppen;
  • Koeling van perslucht tot 13 bar.

Het probleem

De vereiste koelwaterdebieten zijn variabel. De tijd die nodig is om de reactoren op te warmen is daardoor aanzienlijk langer dan de tijd die nodig is om ze af te koelen.

De pompen zijn niet zelfaanzuigend en kunnen dus niet zonder onderbreking worden gebruikt. Dit is met name een probleem in het koelcircuit, waar de pomp continu draait, zelfs wanneer er geen vraag is naar koeling van de reactoren.

Verbeteringen

In 2018 hebben we enkele belangrijke verbeteringen doorgevoerd:

  • Het tellen van de bedrijfsuren van de pomp (en het vergelijken met de bedrijfsuren van de reactor);
  • Zelfaanzuigende en energiezuinige pompen geïnstalleerd;
  • Monitoring van het pompdebiet aan de hand van de werkelijke vraag. Minimaliseren van het debiet op basis van de delta T van de toepassing;

Impact

Elektriciteit 158 000 kWh energiebesparingen
Uitstoot 79 348 kgCO₂ vermindering
Investeringen 38 400 EUR