Siorom, Sioen’s Roemeense productievestiging, is CO2-neutraal

Als grote internationale onderneming vinden we het onze plicht om zorg te dragen voor de maatschappij en het milieu. We beperken onze CO2-uitstoot zoveel mogelijk (zowel een economisch als een ecologisch voordeel) en steunen sociale en milieuprojecten om onze impact op het klimaat te compenseren.

Klimaatneutraliteit @ Siorom

Siorom, een van onze productievestigingen in Roemenië, heeft het officiële CO2-Neutral ® label behaald. Het betekent dat de koolstofuitstoot van de vestiging zoveel mogelijk wordt beperkt en dat de resterende CO2-uitstoot wordt gecompenseerd. Wij steunen een klimaatproject in Guatemala dat zich richt op bosbehoud en ondersteuning van inheemse gemeenschappen.

Op weg naar CO2-neutraliteit

We hebben CO2Logic gevraagd om de CO2-voetafdruk van onze Siorom-activiteiten te onderzoeken. Siorom is onze Roemeense productievestiging. Met het CO2logic-onderzoek wilden we

 • een overzicht krijgen van onze dagelijkse Sioromactiviteiten en energie-uitgaven;
 • identificeren waar de sterke punten en mogelijke verbeterpunten lagen op het gebied van CO2-uitstoot;
 • KPI's identificeren om doelen te stellen voor de komende jaren en onze impact op het klimaat te verminderen;
 • de mogelijkheid en de kosten onderzoeken om CO2-neutraal te worden door een klimaatproject te steunen, wat offsetting wordt genoemd;

Om de koolstofvoetafdruk van Siorom te berekenen, is gebruik gemaakt van de Bilan Carbone-methodologie, een gestandaardiseerd kader om de uitstoot van broeikasgassen (BKG) als gevolg van activiteiten in de particuliere en de openbare sector, waardeketens en mitigatiemaatregelen te meten en beheren.

Sioen berekende eerst de BKG-uitstoot aan de hand van het berekeningsbestand van de koolstofvoetafdruk dat in 2017 door CO2logic werd ontworpen. Vervolgens werden deze cijfers geverifieerd door CO2logic.

De bovenstaande afbeelding toont het basisprincipe van de berekening waarbij de activiteitsgegevens, zoals het energieverbruik en de hoeveelheid afval, worden vermenigvuldigd met de emissiefactor, die bestaat uit de broeikasgasemissies die door een bepaalde activiteit worden gegenereerd. Nadat we zelf onze BKG-uitstoot hadden berekend, heeft CO2logic onze activiteitsgegevens geverifieerd op basis van de vorige gegevens en op basis van facturen en bedrijfsgegevens. Vervolgens hebben zij ook onze emissiefactor geverifieerd met behulp van de calculator die zij in 2017 hebben gemaakt en hebben zij de emissiefactor bijgewerkt met de meest recente en meest gedetailleerde informatie voor 2020.

Sioen verminderde haar CO2 uitstoot zoveel mogelijk, onder andere door de invoering van LED verlichting.

Een klimaatproject ter compensatie

Als een bedrijf zelf nog niet CO2neutraal is, heeft het de mogelijkheid om de CO2-uitstoot te compenseren door gecertificeerde klimaatprojecten te steunen.

Voor de compensatie koos Sioen klimaatproject in Sierra de Lacandon, Guatemala. Het project omvat bosbehoud en ondersteuning van inheemse bevolkingsgroepen.

Dankzij de steun voor een sterker lokaal bestuur:

 • nemen illegale praktijken af (jacht en houtkap);
 • is de wettigheid van landgebruiksrechten gewaarborgd;
 • krijgen vrouwen meer inspraak;
 • worden ecosystemen in stand gehouden;
 • worden de milieufuncties van het woud beschermd;
 • stimuleren we herbebossing en beperken we ontbossing;
 • ondersteunen we biodiversiteit.

In cijfers betekent dit dat 35 000 000 bomen behouden blijven, 16 000 hectare wordt beschermd en 50 000 ton CO wordt vermeden.

CO2Logic en het CO2-neutral® label

CO2Logic is "gespecialiseerd in klimaat- en CO2compensatieprojecten in ontwikkelingslanden". Zij hebben het CO2-Neutral® label ontwikkeld in samenwerking met onafhankelijke derde partij Vinçotte, gebaseerd op de internationaal erkende PAS2060 norm." Het label "garandeert dat bedrijven die dit label ontvingen actief hun lokale en wereldwijde klimaatimpact berekenen, verlagen en compenseren."

Siorom

Siorom is de productievestiging van Sioen in Roemenië. De meeste van onze Sioen Apparel merken produceren hun PBM's in deze fabriek. Het gaat om de volgende merken: Sioen PPC, SIP Protection, Sioen Firefighter Clothing, Mullion, Sioen Ballistics en Baleno.

SDG's

Door CO2neutraal te worden, helpt de Siorom-productievestiging de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen 12 (zorgen voor duurzame consumptie- en productiepatronen) en 13 (dringende maatregelen nemen om de klimaatverandering en de gevolgen ervan tegen te gaan) te bereiken.