Siorom’s CO2-Neutral® label

Daden zeggen meer dan woorden. Zeggen dat we ernaar streven onze uitstoot van broeikasgassen te verminderen, is voor ons niet genoeg. Wij streven naar officiële certificaten die onze inspanningen aantonen. Samenwerken met CO2logic helpt ons onze doelstellingen te bereiken waarbij we onze impact op het klimaat willen verminderen.

CO2-neutral® label

CO2logic is gespecialiseerd in klimaat- en CO2 compensatieprojecten in ontwikkelingslanden. Ze hebben een CO2-neutraal® label ontwikkeld in samenwerking met derde partij Vinçotte, een internationaal onafhankelijk certificeringsorganisme. Het label is gebaseerd op de internationaal erkende PAS2060-norm. Het label "garandeert dat bedrijven die dit label ontvingen actief hun lokale en wereldwijde klimaatimpact berekenen, verlagen en compenseren".

De aanpak van CO2logic

De aanpak van CO2logic bestaat uit 4 stappen en ze succesvol doorlopen, leidt tot behalen van hun internationaal erkend CO2-Neutral® label.

  1. Berekenen

Eerst wordt de huidige koolstofvoetafdruk geëvalueerd en berekend. De berekening helpt CO2logic om objectief de kansen en bedreigingen in verband met CO2 te identificeren.

  1. Verminderen

Ten tweede versnelt CO2logic de vermindering van CO2 in combinatie met besparingen op energiekosten door bedrijven te ondersteunen bij de organisatie van verschillende reductieactiviteiten.

  1. Compenseren

Ten derde kan de resterende CO2-uitstoot worden gecompenseerd door gecertificeerde klimaatprojecten te steunen.

  1. Communiceren

Ten slotte is interne en externe communicatie essentieel voor erkenning.

Het CO2-neutral® label

CO2logic is Sioen's klimaatpartner en is 'gespecialiseerd in klimaat- en CO2-compensatieprojecten in ontwikkelingslanden'. Het bedrijf biedt oplossingen op maat om organisaties te helpen met verschillende milieu-uitdagingen.

Zij hebben een CO2-neutraal®-label ontwikkeld in samenwerking met derde partij Vinçotte, een internationaal onafhankelijk certificeringsorgaan. Het label is gebaseerd op de internationaal erkende PAS2060-norm, de eerste CO2-neutraliteitsnorm. Het label 'garandeert dat bedrijven die dit label ontvingen actief hun lokale en wereldwijde klimaatimpact berekenen, verlagen en compenseren'.