Vrede, ethisch ondernemerschap voor vreedzame en inclusieve samenlevingen

De impact die wij hebben op ethisch ondernemerschap: "een einde maken aan de uitbuiting van kinderen", "corruptie op duurzame wijze bestrijden" en "doeltreffende, verantwoordelijke en transparante instellingen ontwikkelen", om er maar enkele te noemen.

Onze ambitie

Op dit gebied richten wij ons vooral op de doelstellingen 2, 5 en 6 van SDG 16. Deze zijn respectievelijk: 'een einde maken aan de uitbuiting van kinderen', 'corruptie duurzaam bestrijden' en 'effectieve, verantwoordelijke en transparante instellingen ontwikkelen'. Ethisch verantwoord ondernemen is voor Sioen een essentieel onderdeel van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Daarom leggen we de nadruk op verschillende internationale overeenkomsten en hebben we ook een strikt intern ethisch beleid.

Mensenrechten en arbeidsethiek: rechtvaardigheid voor iedereen

Sioen hanteert een formele ethische gedragscode in al haar bedrijven en in al haar interacties met derden, waarin eerlijkheid en integriteit centraal staan. We vragen ook expliciet aan onze leveranciers om zich aan deze waarden te houden. Daarnaast hebben we ons geëngageerd tot verschillende internationale overeenkomsten.

UN Global Compact, een pact over deze tien principes

Sioen onderschrijft de 10 principes van het UN global compact. Door de Tien Principes van het UN Global Compact op te nemen in onze strategie, ons beleid en onze procedures en door een bedrijfscultuur van integriteit en waarden op te bouwen, houden we ons aan onze basisverantwoordelijkheden** ten opzichte van mensen en de planeet.

De wet en verder

Bij Sioen streven we ernaar verder te gaan dan de wettelijke minimumvereisten, zowel op het vlak van ons productieproces als op het vlak van onze mensen.

Duurzame ontwikkelingsdoelen

De duurzame ontwikkelingsdoelen zijn de blauwdruk voor een betere en duurzamere toekomst voor iedereen. Zij pakken de wereldwijde uitdagingen aan waarmee we worden geconfronteerd, waaronder armoede, ongelijkheid, klimaatverandering, milieuvervuiling, vrede en rechtvaardigheid.