Sioen apparel vestigingen in Myanmar en Roemenië zijn (binnenkort) ISO 45001 gecertificeerd

Met de ISO 45001-certificering verbeteren wij ons beheer van veiligheid en gezondheid op het werk. We mobiliseren middelen, versterken interregionale samenwerking en helpen duurzame productie en producten te bevorderen, zoals vermeld in SDG 12 en 17.

Beheersysteem voor gezondheid en veiligheid op het werk ISO 45001

ISO 45001 is de nieuwe ISO-norm voor gezondheid en veiligheid op het werk (OH&S). Het is één van de meest verwachte normen ter wereld geworden en zal de veiligheid op de werkplaats drastisch verbeteren. De grootste confectiebedrijven van Sioen zijn/worden binnenkort gecertificeerd volgens deze norm. Voordien waren ze ook al OHSAS 18001 gecertificeerd, wat aantoont dat ze een systeem hebben voor gezondheid en veiligheid op het werk.

Gezondheid en veiligheid op het werk, een definitie

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) houdt "gezondheid op het werk zich bezig met alle aspecten van gezondheid en veiligheid op de werkplek en ligt de nadruk sterk op primaire preventie van gevaren. Zij definiëren gezondheid als "een toestand van volledig lichamelijk, geestelijk en sociaal welzijn. De WHO richt zich op alle determinanten van de gezondheid van werknemers, waaronder risico's op ziekte en letsel in de werkomgeving, sociale en individuele factoren, en toegang tot gezondheidsdiensten.

Wij zien gezondheid en veiligheid op het werk als een multidisciplinair gezondheidsdomein dat al onze werknemers in staat moet stellen hun beroep veilig uit te oefenen. Het sluit aan bij de bevordering van gezondheid en veiligheid op het werk, die zich bezighoudt met het voorkomen van schade door risico's op de werkplek.

Wat is ISO 45001

ISO 45001, Beheersystemen voor gezondheid en veiligheid op het werk - Eisen met richtlijnen voor gebruik, biedt één duidelijk kader voor alle organisaties die hun prestaties op het gebied van gezondheid en veiligheid op het werk willen verbeteren. Het is gericht op het topmanagement van een organisatie en heeft als doel een veilige en gezonde werkplek te bieden voor werknemers en bezoekers. Om dit te bereiken is het van cruciaal belang om alle factoren te beheersen die kunnen leiden tot ziekte, letsel en in extreme gevallen de dood, door de negatieve effecten op de fysieke, mentale en cognitieve gesteldheid van een persoon te beperken - en ISO 45001 omvat al deze aspecten.

Hoewel ISO 45001 is gebaseerd op OHSAS 18001 - de vroegere benchmark voor veiligheid en gezondheid op het werk - is het een nieuwe en afzonderlijke norm, geen herziening of bijwerking, en zal de norm in de komende drie jaar geleidelijk worden ingevoerd. Organisaties zullen daarom hun huidige denk- en werkwijzen moeten herzien om aan de norm te blijven voldoen. (bron)

ISO 45001 is gebaseerd op OSHAS 18001

OSHAS 18001 volgde de Plan-Do-Check-Review-cyclus, met de nadruk op voortdurende verbetering. Onderwerpen waren:

 • Beleid en betrokkenheid
 • Identificatie van gevaren, risicobeoordeling en risicobeheersing
 • Wettelijke vereisten
 • Doelstellingen en programma's
 • Organisatie en personeel
 • Opleiding, communicatie en overleg
 • Documentatie en verslagen
 • Operationele controles
 • Paraatheid in noodsituaties
 • Metingen en toezicht
 • Onderzoek naar ongevallen en incidenten, corrigerende en preventieve maatregelen
 • Audit en herziening
 • Toepassing en relevantie in de industrie

OHSAS 18001 werd geannuleerd en vervangen door ISO 45001. ISO 45001 werd in maart 2018 gepubliceerd door de Internationale Organisatie voor Standaardisatie. Organisaties zoals de onze, die OHSAS 18001 gecertificeerd zijn, kunnen migreren naar ISO 45001.

Onze Myanmar vestiging is al gemigreerd en heeft het ISO 45001 certificaat behaald. Onze Siorom fabriek is in transitie.

ISO 45001 afgestemd op andere ISO-normen

ISO 45001 is afgestemd op andere ISO-normen. In ISO 45001 (veiligheid), ISO 9001 (kwaliteit) en ISO 14001 (milieu) bijvoorbeeld, heeft sectie 4 betrekking op de "context van de organisatie", sectie 5 op "leiderschap", en sectie 6 op "planning".

Door deze afstemming van secties kunnen we gemakkelijker het fundamentele kader overnemen dat in alle ISO-bedrijfsgerelateerde prestatienormen wordt gebruikt.

De doelstellingen van ISO 45001

De doelen van ISO 45001 zijn het bieden van richtlijnen voor de ontwikkeling van een raamwerk waarin letsel, schade aan eigendommen en andere incidenten met verlies kunnen worden beperkt. De gestelde doelen van ISO 45001 zijn:

 • Een beleid voor veiligheid en gezondheid op het werk ontwikkelen
 • Het leiderschap toewijding laten tonen aan veiligheid
 • Vaststellen van systematische processen voor veiligheidsbeheer
 • Identificatie van gevaren
 • Creëren van operationele veiligheidscontroles
 • Werknemers bewuster maken van en meer kennis bijbrengen over veiligheid
 • Evalueer de prestaties op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk en ontwikkel plannen voor voortdurende verbetering
 • De nodige competenties ontwikkelen
 • Een cultuur van veiligheid en gezondheid op het werk binnen de organisatie creëren en bevorderen
 • Ervoor zorgen dat werknemers volledig en zinvol deelnemen aan het veiligheidsproces
 • Voldoen aan alle wettelijke en reglementaire vereisten

Eisen onderverdeeld in secties

ISO 45001 heeft 3 secties gewijd aan inleiding, het doel en de termen en definities. Daarna zijn er zeven hoofdsecties die de eigenlijke veiligheidsinhoud bevatten.

 1. Context van de organisatie
 2. Leiderschap en medezeggenschap van werknemers
 3. Planning
 4. Ondersteuning
 5. Operaties
 6. Prestatie-evaluaties
 7. Verbetering

De bijlage van de norm is een leidraad voor de uitvoering van elke sectie en bevat een zeer uitgebreide reeks instructies over hoe een en ander kan worden uitgevoerd.