Sioen focus

Je focus bepaalt je realiteit

We veranderen voortdurend, van de manier waarop we hulpbronnen gebruiken en afval beheren tot de manier waarop we elkaar ontmoeten en reizen. Er is een gezegde "je focus bepaalt je realiteit". Daarom hebben we enkele uitdagingen gekozen die we extra aandacht geven. Wij zijn "doeners", en we behandelen deze geselecteerde reeks duurzaamheidsthema's prioritair.

Energie

Focus op energie door energieverbruik op te sporen, de energie-efficiëntie te verbeteren en hernieuwbare energiebronnen te implementeren. De realisatie van onze doelstellingen rond efficiëntiebeheer wordt mogelijk gemaakt door een EMS.

Afval

Focus op afvalbeheer. Daarbij willen we afval voorkomen, en alle afvalstromen monitoren aan de hand van de 5 R-methodologie: Refuse (weigeren), Reduce (verminderen), Reuse (hergebruiken), Repurpose (herbestemmen) en Recycle (recycleren).

Duurzame producten

Focus op de ontwikkeling en productie van duurzame en zelfs circulaire producten, waarmee we de kringloop sluiten. We houden bewust rekening met duurzaamheid tijdens alle stadia van productontwikkeling, productie en distributie.

Accreditatie

Focus op audits, ISO en andere certificering met betrekking tot duurzaamheid, de implementatie van richtlijnen, en lid zijn van alle relevante verenigingen die ons kunnen helpen verder te groeien als toonaangevende duurzame producent en fabrikant.

Human Resources

Sioen biedt goede werkomstandigheden aan haar gediversifieerd personeelsbestand. We geloven ook in levenslang leren, wat begint met een plaatselijke training en dat wordt aangevuld met interne en externe opleidingsmogelijkheden en Lunch & Learns.