Kwaliteitsmanagementsysteem ISO 9001 waarborgt onze kwaliteit

Door ISO 9001-gecertificeerd te zijn, zijn onze klanten verzekerd van kwaliteitsprocessen die leiden tot kwaliteitsproducten. Dit draagt onder andere bij aan de realisatie van de doelen die zijn gesteld in SDG's 12, 16 en 17 van de sociale ontwikkelingsdoelen van de VN.

ISO 9001, kwaliteitsmanagementsysteem

ISO 9001 is de internationale norm voor een kwaliteitsmanagementsysteem ("QMS") en toont ons vermogen aan om op consistente wijze producten en diensten te leveren die voldoen aan de eisen van klanten en regelgevende instanties en om continue verbetering aan te tonen.

ISO 9001-certificering vergt tijd, geld, externe deskundigen, focus en prioriteit. De voordelen zijn dat we erin geslaagd zijn onze algemene bedrijfsprestaties te verbeteren, het helpt ons kosten te besparen en het versterkt de teamgeest bij Sioen.

ISO 9001, een definitie

De ISO 9001-normen maken deel uit van de ISO 9000-familie van normen die door de International Organisation for Standardisation (ISO) zijn gepubliceerd. Meer in het bijzonder definieert de ISO 9001 voor elke onderneming of andere vrijwillige organisatie de criteria die nodig zijn voor het opzetten van een strategie voor kwaliteitsbeheer. De norm is sinds de invoering ervan in 1987 regelmatig bijgewerkt en omvat nu ook de begrippen procesverbetering en voortdurende verbetering, volgens de veranderende economische en maatschappelijke uitdagingen. (bron)

ISO 9001 is geen norm voor producten. Het definieert geen productkwaliteit. Het is een op processen gebaseerde norm die wordt gebruikt om processen te beheersen. Men zou echter kunnen argumenteren dat wanneer een bedrijf kwaliteitsgecontroleerde processen gebruikt, het eindproduct ook aan de gewenste resultaten zou moeten voldoen.

ISO 9001 evalueert of ons kwaliteitsbeheersysteem geschikt en effectief is, en dwingt ons verbeteringen te identificeren en door te voeren. Voortdurende verbetering verzekert klanten van producten die voldoen aan hoge kwaliteitseisen. Bovendien garandeert het dat wij consistente prestaties leveren. Daardoor profiteert ons bedrijf van een grotere arbeidstevredenheid, een beter moreel en betere bedrijfsresultaten. Verhoogde efficiëntie en minder uitval zijn slechts enkele voorbeelden.

Plan - Do - Check - Act

ISO 9001 bevat 10 secties, met nog meer subclausules. Om ISO 9001:2015 succesvol te implementeren moeten we voldoen aan de eisen zoals gesteld in de secties 4 t/m 10 (aangezien alleen de secties 4 t/m 10 eisen bevatten die auditeerbaar zijn). Daarnaast moeten we voldoen aan eisen van klanten, wettelijke en regelgevende instanties.

 1. Context van de organisatie
 2. Leiderschap
 3. Planning
 4. Ondersteuning
 5. Operatie
 6. Evaluatie van de prestaties
 7. Verbeteringen

Bron

Alle Sioen bedrijven zijn ISO 9001 geauditeerd en gecertificeerd

ISO certificaties vergen veel tijd en middelen in ons bedrijf. Toch hebben we ervoor gekozen om de audits te doen. Niet één keer, maar vele keren omwille van de manier waarop we georganiseerd zijn. Ons bedrijf is een conglomeraat van meer dan 30 bedrijven, elk met hun specifieke capaciteiten.

In tegenstelling tot sommige andere bedrijven die enkel een merk in handen hebben (sales & marketing) en de rest uitbesteden, beheert Sioen de volledige waardeketen van een kledingstuk. Bovendien beheren we de volledige waardeketen van garen en vezel tot gecoat weefsel. Inclusief extra diensten, zoals snijden en lassen. Dit betekent dat we een 360° kijk hebben op textiel, en dat we een impact hebben op alle niveaus. Daarbovenop produceren we ook kleuroplossingen. Bij Sioen wordt een kwaliteitscontrole gegarandeerd in elke stap van de waardeketen. Daarom zijn alle productieprocessen die we in huis hebben, ISO 9001 gecertificeerd.

7 principes van kwaliteitsmanagement

Om gecertificeerd te worden volgens de ISO 9001-norm, moeten we de vereisten volgen die in de ISO 9001-norm worden uiteengezet. Het concept van kwaliteitsmanagement, zoals toegepast in de ISO 9001-normen, bestaat uit 7 principes:

 1. Klantenoriëntatie: Er moeten inspanningen worden geleverd om de klanten zo goed mogelijk te benaderen, aan hun huidige verwachtingen te voldoen en te anticiperen op hun toekomstige behoeftes;

 2. Leidinggeven: Op elk verantwoordelijkheidsniveau moeten managers en leidinggevenden de gedefinieerde kwaliteitsdoelstellingen doorgeven en de voorwaarden creëren die nodig zijn om deze doelstellingen effectief te verwezenlijken;

 3. Betrokkenheid van het personeel: Ongeacht hun functie moeten alle personeelsleden bekwaam zijn, goed worden gewaardeerd, naar behoren worden geïnformeerd over kwaliteitskwesties en gemotiveerd zijn om de vastgestelde kwaliteitsdoelstellingen te bereiken;

 4. De procesbenadering: Elke ontwikkelde actie moet worden overwogen en geëvalueerd, niet los van elkaar, maar als interactief onderdeel van een algemeen proces op basis van een samenhangende en systematische kwaliteitsstrategie;

 5. Voortdurende verbetering: Een omgeving van voortdurende vooruitgang, volgens de opwaartse spiraal van het wiel van Deming (plan > do > check > act), moet een optimaal aanpassingsvermogen aan de contextuele evoluties (zowel intern als extern) bevorderen;

 6. De besluitvorming moet ondersteund worden door objectieve gegevens: De analyse en evaluatie van de beschikbare gegevens, evenals de identificatie van en het anticiperen op oorzakelijke verbanden, werken alle als garanties voor een relevante en duurzame besluitvorming

 7. Partnerrelaties: een goed beheer van de relaties met de verschillende partners (leveranciers, dienstverleners, enz.) moet hun effectieve betrokkenheid bij de kwaliteitsaanpak van de onderneming of organisatie integreren.
  (bron)

ISO 9001 verhoogt waarde en prestaties

De toepassing van de robuuste ISO 9001-norm levert interne voordelen op, maar vooral ook voordelen voor onze klanten.

Het leidt tot een beter intern beheer, meer efficiëntie, productiviteit en zelfs winst, consistente resultaten, gemeten en bewaakt.

ISO 9001 is wereldwijd een erkende norm. We merken een betere klantenbinding en klantenwerving. Het minimaliseert fouten, verbetert de rapportage en communicatie, leidt tot producten van betere kwaliteit en een betrouwbare productieplanning en levering.

De ISO 9001-norm wordt gehandhaafd door jaarlijkse beoordelingen.