Recyclage-opties voor gecoat technisch textiel

Recyclage is rechtstreeks van invloed op de doelstellingen van SDG 12, die betrekking heeft op duurzaam beheer en efficiënt gebruik van natuurlijke hulpbronnen, slim afvalbeheer en recycling. Dat draagt op zich al bij tot de verwezenlijking van de doelstellingen 9, 13, 14 en 15.

Recycling heeft een rechtstreeks effect

Ook al is ons gecoat technisch textiel ontworpen om langer mee te gaan (soms met garanties van 25 jaar en meer), kan het gemakkelijk worden gerepareerd en heeft het vaak een tweede en zelfs een derde leven, toch komt er een moment waarop het einde van de levensduur is bereikt. Wij willen onze klanten begeleiden naar de beste keuzes en hen de informatie geven die ze nodig hebben. Wanneer een gecoat technisch textiel aan het einde van zijn levenscyclus is, zijn er verschillende recyclingopties:

Mechanische recycling

Mechanische recycling is een methode waarbij afvalmaterialen worden gerecycleerd tot secundaire grondstoffen zonder de chemische structuur of samenstelling van het materiaal te veranderen. In het voorbeeld van de zijgordijnen van vrachtwagens worden de metalen gespen
verwijderd en verdwijnt het overblijvende gecoate textiel volledig in het recyclageproces. Het gecoate textiel wordt versnipperd en via extrusie verwerkt tot een mengsel van PES en PVC dat kan worden gebruikt in toepassingen die het gebruik van dergelijke materialen toelaten. Enkele voorbeelden zijn: matten gebruikt in de paardensport, de evenementensector en kasvloeren en liners voor de bouwsector. Eén van de partners van Sioen in dit soort recyclage is FG Kunststoffmatten GmbH, onze PVC gecoate weefsels kunnen aan hen geleverd worden voor recyclage.
Voor meer info: www.kunststoffmatten.de

Recyclage door oplossing van PVC

Het polyesterweefsel en de PVC-coating kunnen worden gescheiden door het PVC op te lossen. Dit proces begint met het versnipperen van de gecoate stof in kleinere stukken, deze stukken worden dan verwarmd in een geschikt oplosmiddel tot de coating volledig is opgelost. Het oplossen van de coating maakt het gemakkelijk om
de vezels te scheiden door filtratie en/of decanteren. De in de coating gebruikte additieven, b.v. weekmakers, worden echter ook opgelost en zijn niet gemakkelijk van de PVC-oplossing te scheiden.

Verdamping van het oplosmiddel leidt tot recuperatie van het PVC samen met alle opgeloste additieven, terwijl het verdampte oplosmiddel wordt hergebruikt in een gesloten kringloop. De PES-vezels en het PVC kunnen vervolgens opnieuw worden gebruikt als grondstof in andere productieprocessen, zolang de oorspronkelijke additieven in het PVC geen aanleiding geven tot milieu- of veiligheidsproblemen.
Voor meer info: www.polyloop.fr

Recyclage door opzwellen en delamineren

Het gecoate textiel wordt behandeld met een polair solvent, waardoor het PVC opzwelt. Het overbrengen van dit behandelde textiel in een waterig medium leidt tot delaminatie, waardoor een fysieke scheiding van textiel en PVC mogelijk wordt, waarna beide afzonderlijk kunnen worden gerecycled. Deze nieuwe ontwikkeling heeft een groot potentieel om de technologie van de toekomst te worden.

Chemische recycling door pyrolyse

Dit proces werkt met een pyrolysereactor, in feite een verwarmd vat dat werkt bij hoge druk en temperatuur zonder zuurstof (of althans een beperkte hoeveelheid). De reacties onder deze gecontroleerde omstandigheden zetten de polymeren om in andere producten zoals: syngas (mengsel van waterstof (H₂) en koolmonoxide CO), koolwaterstoffen, waterstofchloride (HCl), enzovoort. Deze chemicaliën kunnen worden gebruikt als brandstof of als bouwstenen in de chemische industrie, b.v. voor nieuwe nieuwe polymeren. In tegenstelling tot de hierboven vermelde recyclingopties leidt deze methode tot volledig nieuwe grondstoffen, d.w.z. vrij van additieven of verontreinigende stoffen die in het afgedankte product aanwezig kunnen zijn geweest.
Voor meer info: www.chemicalrecyclingeurope.eu

Verbranding met energieterugwinning en terugwinning van waterstofchloride

Verbranding wordt doorgaans niet echt als recycling beschouwd, hoewel er enkele manieren zijn om het verbrandingsproces te verbeteren en de gevolgen voor het milieu te verminderen. Een eerste belangrijke stap is het opvangen van de energie die is opgeslagen in de polymeren en die vrijkomt in de vorm van warmte tijdens het verbrandingsproces. De voornaamste reactieproducten bij de verbranding van met PVC gecoate weefsels zijn CO₂, H2O en HCl. Het laatste, HCl, kan worden teruggewonnen en gebruikt als bouwsteen voor de chemische industrie om nieuw PVC of andere chloorhoudende chemicaliën te produceren.