5 P's aanpak

Wij kijken verder dan de traditionele bottom line en kijken naar de winst die ons bedrijf genereert op sociaal, ecologisch en economisch vlak.

Onze engagementen

Op basis van de Triple Bottom Line (Mensen - People, Welvaart - Prosperity, Planeet - Planet), een van de belangrijkste systemen om duurzaamheidsoplossingen van bedrijven te beoordelen, rapporteren wij over 5 P's (Partnerschap - Partnership en Vrede- Peace). Ons bedrijf verbindt zich ertoe evenveel aandacht te besteden aan sociale en milieuaspecten als aan winst. Onze activiteiten op deze manier meten is een van de beste manieren om te kijken hoe duurzaam onze onderneming is.

Mensen

De impact die we hebben op onze stakeholders: werknemers, gezinnen, klanten, leveranciers, gemeenschappen en alle anderen die met Sioen te maken hebben. Dit omvat een inclusief HR-beleid, de productie van PPC en promotie van een gezonde levensstijl.

Planeet

De impact die wij hebben op onze natuurlijke omgeving. Dit omvat het gebruik van natuurlijke hulpbronnen, vermindering van de CO₂-voetafdruk, afvalvermindering, verlenging van de levensduur van onze producten en herstel van de aangerichte schade.

Partnershappen

De impact die we hebben op een efficiënte samenwerking met bedrijven, overheden, onderzoeksinstellingen, NGO's, beroepsfederaties en andere organisaties. Het delen van kennis, zowel intern als extern, maakt deel uit van ons DNA.

Welvaart

De impact die wij hebben op de lokale, nationale en internationale economie. Dit omvat het scheppen van werkgelegenheid, het genereren van innovatie, de betaling van belastingen, versterking van lokale gemeenschappen en alle andere effecten.

Vrede

De impact die wij hebben op ethisch ondernemerschap: "een einde maken aan uitbuiting van kinderen", "corruptie op duurzame wijze bestrijden" en "doeltreffende, verantwoordelijke en transparante instellingen ontwikkelen", om er maar enkele te noemen.