Mensen, ons menselijk kapitaal

De impact die we hebben op onze stakeholders: werknemers, gezinnen, klanten, leveranciers, gemeenschappen en alle anderen die met Sioen te maken hebben. Dit omvat een inclusief HR-beleid, de productie van PPC en promotie van een gezonde levensstijl.

Onze ambitie

Sioen wil een tweede thuis zijn voor alle talenten. Verschillen worden omarmd en bevorderen onze typische innovatiecultuur. Bovendien zetten we regelmatig onze deuren open voor jongeren en studenten, zodat ook zij een omgeving kunnen ervaren waarin familiewaarden en economische ambities hand in hand gaan.

Werknemers eerst: Welzijn op het werk

Een werkbare job is één van de pijlers van ons HR-beleid. We organiseren onder meer sessies rond stresspreventie, benadrukken het belang van ergonomische werkplekken, stimuleren een cultuur van lichaamsbeweging en creëren groene zones in al onze bedrijven.

Gelijke kansen voor iedereen

De cijfers en feiten spreken voor zich. Zo maken vrouwen meer dan 60% van ons personeelsbestand uit. Bovendien verwelkomen wij elke ochtend tientallen nationaliteiten en mensen van alle wereldgodsdiensten in onze bedrijven.

Persoonlijke groei: 
Een leeromgeving

Een leeromgeving voor onze eigen medewerkers en de jeugd. Een leven lang leren is een noodzaak in een (zakelijke) wereld die snel verandert. Ook willen we jongeren en studenten in de regio helpen in hun zoektocht naar kennis.

Duurzame ontwikkelingsdoelen

De duurzame ontwikkelingsdoelen zijn de blauwdruk voor een betere en duurzamere toekomst voor iedereen. Zij pakken de wereldwijde uitdagingen aan waarmee wij worden geconfronteerd, zoals armoede, ongelijkheid, klimaatverandering, milieuverontreiniging, vrede en rechtvaardigheid.